Bureau de Helling is een denktank die zich richt op groene politiek. Wij werken aan de ontwikkeling van het groene gedachtegoed en dragen dit gedachtegoed uit in het Nederlandse publieke debat. Hiermee leveren we een bijdrage aan het vergroten van de steun voor de transitie naar een groene samenleving in maatschappij en politiek. Bureau de Helling is het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.

De naam van de denktank bouwt voort op tijdschrift De Helling, het kwartaalblad voor linkse politiek dat sinds 1989 door Bureau de Helling wordt uitgegeven. Dit tijdschrift kwam voort uit een samenwerking van diverse personen verbonden aan de wetenschappelijke bureaus van drie van de voorloperpartijen van GroenLinks: de CPN, PPR, en PSP. De titel van het tijdschrift verwees naar de wens om het progressieve gedachtegoed van deze partijen steeds opnieuw te bevragen en te herzien, kortom: op de helling te zetten. Het tijdschrift verscheen voor het eerst in 1987 en is in die zin te zien als een van de eerste uitingen van het latere GroenLinks.

Als wetenschappelijk bureau laat Bureau de Helling zich voeden door nieuw academisch onderzoek en nieuwe inzichten in het intellectuele debat. Deze nieuwe inzichten koppelen we aan het gedachtegoed van GroenLinks om te komen tot relevante bijdragen aan het publieke debat. Deze bijdragen komen tot uiting in publicaties, opiniestukken, het tijdschrift De Helling, blogs op onze website, en het GroenLinks programma.

Het wetenschappelijk bureau kende in de beginjaren een bestuur. Vanaf 2000 is de functie van wetenschappelijk directeur ingesteld. Bureau de Helling heeft de volgende directeuren gekend: