Home » Onderwerpen
Over werken aan een gezonde toekomst. Hoe komen we tot een economie die grondstoffen in kringloop houdt, op schone energie draait en de natuur spaart?
Over samen werken, samenleven en eerlijk delen. Zorg, onderwijs en betaalbare woningen moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
Welvaart is meer dan het bbp. Industrie, landbouw, handel en technologie moeten bijdragen aan kwaliteit van leven nu en straks, hier en elders.
Iedereen telt mee in Nederland. We respecteren elkaars overtuigingen maar gaan het debat over ‘het goede leven’ niet uit de weg. Kunst, wetenschap en filosofie scherpen onze blik op de waarden die ertoe doen.
Een vitale democratie vraagt om actief burgerschap en politiek leiderschap, op alle niveaus – lokaal, provinciaal, nationaal en Europees.
Politiek gaat over grenzen heen. Onze veiligheid en welvaart hangen af van samenwerking met andere landen, om te beginnen in Europa.
Geen democratie zonder rechtsstaat. Die beschermt minderheden, dissidenten en migranten. Mensenrechten gelden voor iedereen, in binnen- en buitenland, offline en online.