Arbeidsmarktbeleid

Door het ontwikkelen van een nieuw arbeidsmarktbeleid willen we een arbeidsmarkt creëren waaraan iedereen op zijn eigen manier kan deelnemen en waar wordt omgekeken naar de mensen die dat niet op eigen kracht kunnen.

De Nederlandse arbeidsmarkt functioneert niet optimaal. Zelfs nu de economie op volle toeren draait en verschillende sectoren kampen met een groot tekort aan arbeidskrachten, zitten honderdduizenden mensen werkloos thuis. Het grootste deel van deze mensen zou graag aan het werk gaan maar krijgt op dit moment niet de juiste ondersteuning. Mensen met een arbeidsbeperking lukt het vaak niet om een werkgever te vinden die hun een (vast) contract wil bieden. Bij honderdduizenden langdurig werklozen is de hoop simpelweg opgegeven dat zij ooit nog werk vinden. Tegelijkertijd moeten andere werkzoekenden verplicht meedoen aan re-integratietrajecten waar zijzelf het nut niet van inzien en waarvan de effectiviteit nauwelijks is bewezen.

In dit project richten we ons daarom op de ontwikkeling van een nieuw actief arbeidsmarktbeleid. Niet alleen vanwege de huidige problemen maar ook om ons voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Naast de ontwikkeling van een bredere visie op actief arbeidsmarktbeleid, richt het zich op specifieke doelgroepen die op dit moment moeilijk meekomen. Het streven is een arbeidsmarkt waaraan iedereen op zijn eigen manier kan deelnemen en waar wordt omgekeken naar de mensen die dat niet op eigen kracht kunnen.   

Projectleider: Hans Rodenburg