Bureau de Helling werkt samen met verschillende internationale denktanks en organisaties. De belangrijkste zijn:

Green European Foundation

De Green European Foundation (GEF) is het 'wetenschappelijk bureau' van de familie van Europese Groene partijen, dat mede door Bureau de Helling in 2008 is opgericht. De GEF is verbonden aan de Europese Groene Partij en de Groene groep in het Europees Parlement, maar is net als Bureau de Helling onafhankelijk. De GEF zet zich in voor de betrokkenheid van burgers bij de Europese politiek, door het stimuleren van studie en debat op Europees niveau. Daartoe organiseert de GEF onder meer contacten tussen wetenschappelijke bureaus van verschillende groene partijen in Europa. 

Om het politieke debat op Europees niveau te stimuleren, in het bijzonder in de groene familie, heeft de GEF een online magazine in het leven geroepen: het Green European Journal. Het blad verschijnt vier keer per jaar en biedt daarnaast op haar website ruimte voor debat. Het heeft een internationale, onafhankelijke redactie en correspondenten in veel Europese landen.

www.greeneuropeanfoundation.eu

Hellingproef

Hellingproef is het Jong Wetenschappelijk Bureau: een netwerk voor studenten en jong afgestudeerden die zich verwant voelen met GroenLinks en geïnteresseerd zijn in wetenschap, politiek en ideologie. Ben jij nieuwsgierig naar de achtergronden van groene en linkse politiek? Barst jij van de ideeën en/of vind je het leuk om je samen met leeftijdsgenoten te verdiepen in politiek-maatschappelijke vragen? Neem dan contact op met het netwerk via hellingproef (apestaartje) groenlinks.nl. Zie ook: Hellingproef.

Aparte pagina's

Medewerkers
Vacatures
Hellingproef