Agenda voor een democratische cultuur

15 Miljoen mensen op dat kleine stukje aarde/die schrijf je niet de wetten voor/die laat je in hun waarde. Een paar jaar geleden murmelde iedereen dit treffende Postbank-liedje mee. Nederland is een koninkrijk van mondige burgers, die weten wat ze willen, geëmancipeerd zijn en hun leven zoveel mogelijk zelf inrichten.

Steeds duidelijker wordt echter dat deze onmiskenbare vooruitgang ook een keerzijde heeft. Meer en meer gedragen burgers zich als consumenten met maar een maatstaf: het persoonlijke gerief. Kan het anders? Ja, zeggen de auteurs van dit manifest. In deze 'Agenda voor een democratische cultuur' kritiseren zes prominente GroenLinksers de hegemonie van de markt en schetsen de richting van mogelijke alternatieven. Daarmee pogen zij een aanzet te geven voor een wezenlijk andere bestuurlijk-institutionele cultuur, die mensen verleidt zich tot elkaar te verhouden, die mensen uitnodigt om verantwoordelijkheid te nemen en die afscheid neemt van het consumptieve marktdenken.

 

Jaar: 

2002

Pagina's: 

29

Prijs: 

gratis