Banen of barbecues?

Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid

Het krachtwijkenbeleid is een van de kroonjuwelen van het kabinet Balkenende IV. Maar wat doet het beleid aan de achtergestelde positie van de bewoners van deze wijken? Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks deed onderzoek in de Utrechtse krachtwijk Kanaleneiland en publiceerde in 2009 de brochure 'Banen of barbecues? Kanaleneiland als casestudy van het wijkbeleid.'

Het landelijke steden-en wijkbeleid is regelmatig in het nieuws, meestal niet in positieve zin. Berichten over overlast, criminaliteit en verpaupering van buurten domineren het beeld. De Utrechtse wijk Kanaleneiland is een van de 40 krachtwijken, ook wel 'Vogelaarwijken' genoemd.

Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks deed onderzoek in Kanaleneiland en sprak daar met bewonersorganisaties en woningcorporaties over de plannen voor de wijk.

Wat opvalt is de grote nadruk op het versterken van de sociale cohesie en de wijkgemeenschap, de spreekwoordelijke buurtbarbecues, terwijl in Kanaleneiland al relatief veel bewoners en organisaties actief zijn. Daarnaast zet de gemeente in op de verandering van de bevolkingssamenstelling via herstructurering (meer koop, minder sociale huur), terwijl een gemengde wijk, waar hoge en lage inkomensgroepen door elkaar heen wonen, de individuele achterstandspositie van mensen niet verbetert.

In Banen of barbecues? wordt gepleit voor meer aandacht voor onderwijs en werk. De huidige economische crisis maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het is om een sterke arbeidsmarktpositie en goede scholing te hebben. Alleen met een opleiding en een baan krijgen mensen meer kans op een betere toekomst.

Download hier de publicatie.

Jaar: 

2009

Pagina's: 

44

Prijs: 

gratis

ISBN: 

978-90-72288-66-0