Burgers beschermen

GroenLinks van Koude Oorlog naar humanitaire interventie

GroenLinks is geen zuiver pacifistische partij, nooit geweest ook. Toch heeft steun aan gewapende interventies vaak tot felle discussies geleid. Deze publicatie schetst de ontwikkeling van het vredes- en veiligheidsbeleid van GroenLinks in de periode 1989–2012, aan de hand van partijdiscussies en verkiezings-programma's. 

Tijdens de Koude Oorlog zijn de voorloperpartijen geworteld in de vredesbeweging: ze beschouwen de bewapening en (kern)wapenwedloop tussen Oost en West als dé grootste bedreiging voor de vrede. En dit werkt door in de standpunten van GroenLinks. 

Na het wegvallen van de Oost-West-tegenstelling ontstaat er geen nieuwe wereld waarin conflicten vreedzaam worden opgelost. Integendeel, conflicten binnen staten en massaal geweld tegen burgers worden het hoofdprobleem. En na de aanslagen op de Twin Towers domineert de 'oorlog tegen het terrorisme' de internationale verhoudingen. GroenLinks komt regelmatig voor de vraag te staan: moet er militair worden ingegrepen om burgers te beschermen? En: onder welke voorwaarden kan zo'n humanitaire interventie worden gesteund? 

De scepsis jegens geweld als politiek instrument blijkt in het DNA van de partij te zitten, net als de wens om mensen niet aan hun lot over te laten. Dat moet GroenLinks als waarde blijven koesteren. 

'Burgers beschermen' werd op 11 september 2014 gepresenteerd tijdens een symposium over humanitaire interventie in Instituto Cervantes in Utrecht. Meer informatie over het symposium vindt u via deze link. Download de publicatie hier in pdf-formaat. Een gedrukte versie van de publicatie is hier te koop.

Jaar: 

2014

Pagina's: 

124

Prijs: 

5 euro

ISBN: 

ISBN 978-90-72288-56-1