De economie van de energieheffing

Nog geen drie jaar geleden was de energieheffing een 'rariteit' die alleen in het verkiezingsprogramma van GroenLinks kon voorkomen. Inmiddels is de discussie over de invoering van een energieheffing met het verschijnen van het rapport van de Stuurgroep regulerende energieheffing politieke realiteit. De economie van de energieheffing toont aan, gebruik makend van de bevinden van de Stuurgroep, dat een kleinverbruikersheffing in combinatie met een heffing op grootverbruik heel wel mogelijk is zonder dat Nederland economisch tot de periferie van Europa gaat behoren. 

Jaar: 

1992

Pagina's: 

49

Prijs: 

5