De falende staat van ontwikkelingssamenwerking

Over de noodzaak van debat en stellen van moeilijke vragen

Een pamflet over de moeilijke vragen binnen het OS-debat. Hoe staat GroenLinks tegenover de dilemma's van de ontwikkelingshulp?

Ontwikkelingssamenwerking is van belang voor de ontwikkeling van de armste delen van de wereld. Dat zal niemand ontkennen. Toch blijft het Nederlandse debat over de effectiviteit van ontwikkelinsgssamenwerking teveel steken in gekissebis over de omvang van het beschikbare budget.

Hoe verhoudt ontwikkelingssamenwerking zich tot conflictpreventie in door geweld verscheurde landen? Wat is de rol van de medefinancieringsorganisaties in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid? Is Nederland niet in te veel verschillende landen actief? Deze fundamentele vragen komen in Nederland veel te weinig aan de orde. Dit pamflet wil bijdragen aan het stellen van moeilijke vragen. Die zijn nodig om het debat over de staat van ontwikkelingssamenwerking te verdiepen.

Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met het NCDO. Download hier het pamflet.

Jaar: 

2008

Pagina's: 

38

Prijs: 

gratis