De grote kloof

In De grote kloof worden de achtergronden van de politieke verwarring geanalyseerd. Politiek-culturele veranderingen, sociaal-economische verschuivingen, de relatie tussen religie en politiek, de rol van de media, het komt allemaal aan bod in dit boek. Femke Halsema en Tom van der Lee geven in het nawoord een politieke voorzet voor het bereiken van een nieuwe pacificatie.

In tijden van normale politiek zijn de regels duidelijk en gaat het om het maken, uitvoeren en handhaven van wetten. In tijden van verhitte politiek kan het normale debat daarentegen gemakkelijk omslaan in bedreigingen, politiek geweld en opstand.”

De huidige democratische spelregels liggen onder vuur. Volgens de terminologie van de Amerikaanse rechtsfilosoof Bruce Ackerman zijn we beland in een tijdperk van verhitte politiek (
hot politics). Sinds enige jaren wordt er driftig gedebatteerd over onze democratische rechtsstaat, over de organisatie van wetgeving, bestuur en rechtsspraak, ofwel over de regels die bepalen hoe het politieke spel gespeeld moet worden. Maak de vergelijking met de negentiende eeuw: dat was een tijdperk waarin politieke partijen ontstonden, gebaseerd op ideologische of godsdienstige overtuiging. Er was een heftige strijd over de totstandkoming van de grondwet. Tegelijkertijd werden de eerste aanzetten van onze verzorgingsstaat gegeven en werd er een manier gevonden voor het omgaan met spanningen tussen religie en politiek. Met de spelregels en de instituties uit de negentiende eeuw kon de politiek in de twintigste eeuw goed functioneren. Maar sinds de eeuwwisseling lijken de politieke spelregels niet meer te voldoen. Opnieuw bevinden we ons in een tijdperk van verhitte politiek. De Fortuyn-revolte was voor velen een bewijs voor het bestaan van een kloof tussen burgers en politiek.

In
De grote kloof worden de achtergronden van de politieke verwarring geanalyseerd. Politiek-culturele veranderingen, sociaal-economische verschuivingen, de relatie tussen religie en politiek, de rol van de media, het komt allemaal aan bod in dit boek. Femke Halsema en Tom van der Lee geven in het nawoord een politieke voorzet voor het bereiken van een nieuwe pacificatie.

Uitgever:
Boom (Amsterdam)

Auteurs:
Peter Achterberg, Kees Brants, Jan Willem Duyvendak, Ido de Haan, Femke Halsema, Dick Houtman, Sjaak Koenis, Fouad Laroui, Laure Michon, Tom van der Lee, Aysel Sabahoğlu, Bart Snels, Noortje Thijssen, Inez Weski, Marco Wilke en Theo de Wit.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.

Jaar: 

2008

Pagina's: 

200

Prijs: 

n. v. t.

ISBN: 

9789085066248