Gemeengoed - delen brengt welvaart

Gemeengoed is van ons allemaal en mag niet zomaar voor alle doeleinden worden gebruikt. Veel gemeengoed wordt echter geprivatiseerd, te gelde gemaakt, uitgeput of vernietigd. Laten we ons opnieuw bewust worden van de maatschappelijke waarde ervan. 

Goederen en hulpbronnen die collectief worden gebruikt en beheerd (de 'commons' of het gemeengoed) vormen de ruggengraat van een goed functionerende samenleving. Ze zijn van ons allemaal en mogen niet zomaar voor elk doel worden gebruikt, laat staan misbruikt. Veel gemeengoed wordt echter geprivatiseerd, te gelde gemaakt, uitgeput of vernietigd. We moeten ons daarom opnieuw bewust worden van de maatschappelijke waarde ervan. Zonder gemeengoed is er geen echte welvaart mogelijk.

Voor GroenLinks en andere progressieve partijen is het denken over deze collectieve goederen van cruciaal belang. De klimaatpolitiek richt zich op de bescherming van lucht, water, grond, bossen, weiden en de stedelijke publieke ruimte. De moderne kennissamenleving maakt traditionele vormen van eigendom steeds meer overbodig en schept nieuwe vormen van universele toegang tot ons gezamenlijke culturele erfgoed en de producten van menselijke creativiteit. Er is een nieuwe economie van delen, ruilen en lenen in opkomst die zich richt tegen de weggooi-economie, het hyperconsumentisme en het bezitterige individualisme. Er is geen sprake van een 'tragedie van de commons', als mensen maar met elkaar communiceren en leren om slim samen te werken.

Dit boekje geeft een overzicht van de geschiedenis, de reikwijdte en de institutionele structuur van het gemeengoed. Het geeft tal van aansprekende voorbeelden van natuurlijke, sociale culturele en digitale hulpbronnen die laten zien dat gemeenschappelijke goederen essentieel zijn voor onze kwaliteit van leven. Wat als openbare ruimten niet langer worden geprivatiseerd door reclame, lawaai, auto's en parkeerplaatsen? Wat als kennis en cultuur gratis ter beschikking staan en commercieel gebruik ervan een uitzondering is? Via welke regels en instituties kunnen we het gemeengoed democratisch beheren?

Deze uitgave van Bureau de Helling en de Belgische denktank Oikos is de Nederlandse vertaling van een brochure van de Heinrich Böll Stiftung, die ook in het Engels en Frans is verschenen.

Bekijk hier de pdf-versie.

Jaar: 

2012

Pagina's: 

48

Prijs: 

gratis

ISBN: 

978-9-08172-971-0