Groen en Links in de jaren negentig

Conferentieverslag

Op 15 maart 1991 organiseerden de Fractie van de Groenen in het Europees Parlement en het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks onder de titel 'Groene en linkse politiek in de jaren negentig' een conferentie over de dilemma's en strategieën van groene en linkse partijen in West-Europa.

De inleiders uit Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland zijn allereerst ingegaan op de vraag of het mogelijk een radicaal ecologische politiek te combineren met een politiek gericht op het terugdringen van sociale ongelijkheid. Zowel het oplossen van milieuproblemen als het bestrijden van sociale ongelijkheid vraagt om grote maatschappelijke veranderingen. Het afgelopen decennium is echter duidelijk geworden dat er grenzen zijn aan de sturingsmogelijkheden van de overheid. In dit conferentieverslag zijn aanzetten te vinden voor nieuwe ideeën over de verhouding tussen staat, markt en civiele maatschappij. De inleiders hebben bovendien een begin gemaakt met een herbezinning op strategieën die ingrijpende veranderingen kunnen forceren. In ieder geval is internationale samenwerking tussen groene en linkse partijen en bewegingen van groot belang. Met de zaal is onder meer gediscussieerd over ecologische grenzen die noodzaken tot een economische zelfbeheersing die vooralsnog niet van democratieën te verwachten is. Bovendien zal gezien de huidige scheve verdeling van de welvaart, het rijke Noorden zich extra moeten inspannen om ook haar groter aandeel in de vervuiling van het milieu en het verbruik van energie en grondstoffen te verkleinen.

In de nabeschouwing nemen de organisatoren met hun weergave van de tijdens deze conferentie algemeen gedeelde analyses en opvattingen, een voorschot op de discussie over het GroenLinks-manifest.

Jaar: 

1991

Pagina's: 

79

Prijs: 

gratis

ISBN: 

90-72288-05-x