GroenLinks regeert

Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks onderzocht de positie en de kenmerken van GroenLinks in het lokale bestuur. De partij die in de 20 jaar dat ze bestaat op nationaal niveau nog niet meeregeerde, blijkt op gemeentelijk niveau een succesvolle bestuurspartij. Niet zonder slag of stoot, want soms vechtend tegen een imago van luchtfietserij en moralisme en zoekend naar de juiste balans tussen idealisme en pragmatisme. Maar ook realistisch en bereid tot compromissen.

Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks onderzocht de positie en de kenmerken van GroenLinks in het lokale bestuur. Alle GroenLinks-wethouders en raadsleden kregen een enquête voorgelegd en we brachten de de vertegenwoordiging van GroenLinks in gemeenten in kaart.

Terwijl de PvdA al jaren tevergeefs probeert om haar imago van regenteske bestuurderspartij kwijt te raken, ontwikkelt GroenLinks op lokaal niveau stilletjes een eigen bestuursstijl. En terwijl de sociaaldemocraten zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 distantiëren van het pluche, doet GroenLinks het tegenovergestelde. De partij zet tijdens de naderende verkiezingscampagne haar wethouders volop in de schijnwerpers. GroenLinks wil laten zien dat ze capabele, bevlogen en succesvolle bestuurders in huis heeft die ook na 2010 willen blijven besturen. De partij is op lokaal niveau zonder twijfel 'regeringsfähig'.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek GroenLinks regeert:

* 40% Nederlanders onder GroenLinks-bestuur
* GroenLinks-politici en bestuurders voelen zich meest verwant met D66 en PvdA
* Maar ook: haat-liefde verhouding met de PvdA
* CDA populair bij wethouders
* GroenLinks-bestuur: niet zonder kleerscheuren, maar met positief eindsaldo
* GroenLinks-bestuurders: relatief jong en vaak vrouw
* Grote bereidheid tot besturen: ook na 2010, met PvdA en D66

Download hier de publicatie.

 

Jaar: 

2009

Pagina's: 

8

Prijs: 

gratis