Het Debat

Over utopisme en pragmatisme, individualisering en solidariteit en milieu en economie

Discussies over heroriëntatie en vernieuwing van linkse politiek bieden soms een verwarrend schouwspel. Er is namelijk slechts in beperkte mate sprake van verschillende stellingnames binnen afgebakende terreinen. Ook de terreinen zelf zijn aan het verschuiven. Of anders gezegd: er is weinig tot geen overeenstemming over de maatschappelijke problemen waarop een antwoord moet worden gegeven.

Zelfs over de begrippen die gebruikt worden om deze problemen te definiëren, bestaan meningsverschillen. Dit geldt voor begrippen als solidariteit, utopie en pragmatisme, die in de linkse traditie een vastomlijnde betekenis leken te hebben. Temeer geldt dit echter voor begrippen als individualisering en duurzaamheid, die  (hoewel soms allerminst nieuw) vaak gebruikt worden om de noodzaak van politieke vernieuwing te beargumenteren.

De moeilijkheid of beter gezegd de dubbelzinnigheid van dergelijke begrippen wordt vaak verhuld door het gemak, waarmee politici deze begrippen gebruiken. Deze dubbelzinnigheid vormt immers bij uitstek een basis voor politieke retorica, waarbij de vlag een andere lading verbergt dan op het eerste gezicht het geval schijnt. Er is dus alle reden om dergelijke begrippen en de verschillende benaderingen waarin ze gebruikt worden, ter discussie te stellen.

Tegen deze achtergrond organiseerden de federatie GroenLinks Amsterdam en het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks begin dit jaar een driedelige discussiecyclus. In deze discussiecyclus stonden de begrippenparen utopisme en pragmatisme, individualisering en solidariteit en milieu en (markt)economie centraal. Op elke discussiebijeenkomst werden twee inleidingen gevolgd door commentaren van meerdere referenten.

In de inleidingen en discussies werden uiteraard geen kant en klare oplossingen gegeven, maar zij boden wel diverse aanknopingspunten om politieke vraagstukken nauwkeuriger te formuleren. Vandaar dat het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks besloten heeft de inleidingen en de hoofdlijnen van de discussies te publiceren. De redactie van dit verslag was in handen van Kees Neefjes, Maarten van Poelgeest en Martijn van Vliet.

Het Wetenschappelijk Bureau bedankt Jet Bussemaker, Meindert Fennema, Paul Kalma, Tom Pitstra, Sible Schone en Coen Teulings voor hun inleidingen en Ina Brouwer, Ferd Crone, Joep Gilissen, Rik Grashoff, Greetje Lubbi, Mohammed Rabbae, Dick Tommel en Marijke Vos voor hun bijdrage als referenten. Guikje Roethof wordt bedankt voor het voorzitten van 'Het Debat'.

Jaar: 

1991

Pagina's: 

64

Prijs: 

gratis

ISBN: 

90 - 72288 - 06 - 8