Het Zweedse model

Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid

Het Zweedse model. Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid' rekent af met de in Nederland gangbare opvatting dat de Zweedse bestrijding van de werkloosheid vooral een kwestie is van het opleggen van verplichtingen aan de werklozen. Het boek beschrijft de andere, veel belangrijker kant van het Zweedse model: de hoge prioriteit die wordt gegeven aan het realiseren van volledige werkgelegenheid, de grote inspanningen die regering, werkgevers en werknemers zich getroosten om die doelstelling waar te maken, en de moeite die men doet om vrouwen, migranten en gehandicapten aan werk te helpen. 

Jaar: 

1990

Pagina's: 

127

Prijs: 

5