Het Zweedse model

Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid

Het Zweedse model. Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid rekent af met de in Nederland gangbare opvatting dat de Zweedse bestrijding van de werkloosheid vooral een kwestie is van het opleggen van verplichten aan werklozen. Het boek beschrijft de andere, veel belangrijkere kant van het Zweedse model: de hoge prioriteit die wordt gegeven aan het realiseren van volledige werkgelegenheid, de grote inspanningen die regering, werkgevers en werknemers zich getroosten om die doelstelling waar te maken, en de moeite die men doet om vrouwen, migranten en gehandicapten aan werk te helpen. Ook laat het boek de politieke context zien waarbinnen het arbeidsmarktbeleid in Zweden tot stand komt. De grote rol van de sociaal-democratie en de vakbonden komt daarbij aan bod. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de belangrijkste sociaal-democratische hervorming van de laatste jaren, de werknemersfondsen.

Jaar: 

1990

Pagina's: 

128

Prijs: 

gratis

ISBN: 

90-72288-04-1