In de voetsporen van de toekomst

Naar een integraal buitenlands beleid

De val van de Berlijnse Muur luidde een nieuw tijdperk in. Vol kansen en uitdagingen. Een half decennium later lijkt het aanvankelijke optimisme weggesmolten. Machteloosheid en morele apathie hebben de overhand. De drama's op de Balkan en het Afrikaanse continent hebben de internationale politiek verlamd.

De Nederlandse regering besloot tot een 'herijking' van het buitenlands beleid. Deze operatie had iets moois kunnen opleveren. Helaas. Het benadrukken van het 'nationaal belang' en het 'economiseren van de buitenlandse betrekkingen' zijn het nieuwe credo. Of zoals minister Pronk het zegt: 'Alles, alles is koopmansbeleid geworden'. Is dit het antwoord van de politiek op burgeroorlogen, armoede, ecologische crises en schendingen van mensenrechten?

In de publicatie In de voetsporen van de toekomst worden voorstellen gedaan voor een ander buitenlands beleid. Een beleid dat de grenzen van het eigenbelang overstijgt.

Jaar: 

1995

Pagina's: 

80

Prijs: 

gratis

ISBN: 

90-72288-15-7