Nieuwe tijden, nieuwe zekerheden

Naar een modern stelsel van sociale zekerheid

Politieke debatten over sociale zekerheid gaan de laatste twee decennia over het versoberen van de regelingen. Met de mantra van 'de eigen verantwoordelijkheid' en een wantrouwen jegens mensen die van sociale verzekeringen gebruik maken, is het stelsel fors aangepakt.

Tegen gemakkelijke argumentatie voor rechtse bezuinigingsdrang heeft GroenLinks zich altijd verzet. Toch staat vast dat het socialezekerheidsstelsel is verouderd. Nieuwe tijden, nieuwe zekerheden schetst een modern stelsel van sociale zekerheid, dat sociaal en houdbaar is en dat toegesneden is op de wensen en eisen van de samenleving van de 21e eeuw. Het biedt een aanzet voor verdieping van het debat over sociale zekerheid. 

Jaar: 

2004

Pagina's: 

46

Prijs: 

gratis