Recht op bescherming

Naar een humaan en rechtvaardig asielbeleid in Europa en Nederland

De komst van asielzoekers heeft de afgelopen jaren in alle Europese landen regelmatig geleid tot verhitte debatten. Tal van maatregelen zin genomen om de toelating te beperken. Hierdoor is het Vluchtelingenverdrag – het recht op bescherming voor vluchtelingen – steeds meer onder druk komen te staan.

Gelet op de vele crises in de wereld, zullen ook de komende jaren vluchtelingen in Europa om bescherming vragen. Een verdere aanscherping van het asielbeleid ligt dan in het verschiet. Wat daartegen te doen? He tbenadrukken van de aanpak van de oorzaken is belangrijk, evenals een goede opvang. Maar het heikele punt blijft toch het toelatingsbeleid. Hoe kan de voortdurende aanscherping worden gekeerd. En: in welke mate kunnen maatregelen in Europees verband bijdragen aan een humaan beleid?

In Recht op bescherming worden de ontwikkelingen in het Europese en Nederlandse asielbeleid op een rijtje gezet. Er worden alternatieven geschetst om het beleid weer op het goede spoor te krijgen. 

Jaar: 

1997

Pagina's: 

84

Prijs: 

5