Regulering van drugs voor een veiliger samenleving

Maak van drugs geen strafzaak

Veiligheid heeft politieke toppriotiteit gekregen. De roep om harde maatregelen is elke dag hoorbaar. Meer repressie vergt een uitbreiding van de gehele strafrechtketen: politie, OM, rechterlijke macht en gevangeniswezen. Deze staat onder zware druk vanwege het verbod op drugs – een veel gevraagd consumptiegoed – dat leidt tot criminaliteit, die bestreden dient te worden.

Kunnen drugs uit het strafrecht? Is er een wettelijk alternatief denkbaar voor het verbieden van drugsproductie en -handel, gelet op de internationale politieke ontwikkelingen en regelgeving? Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks meent van wel. Daarom pleiten we voor invoering van wet- en regelgeving die de veiligheid van burgers, zowel niet-gebruikers als gebruikers, vergroot.

 

Jaar: 

2003

Pagina's: 

52

Prijs: 

gratis