Home » Tijdschrift » 2005 3 » 2005 nr. 3

2005 nr. 3

Vrijheid

De politieke verhoudingen zijn sinds een paar jaar weer zeer gepolariseerd. Links staat tegenover rechts. Progressief tegenover conservatief. Heel vaak gaat het in die debatten over vrijheid. Zowel bij politiek-culturele onderwerpen (integratie, emancipatie, veiligheid) als op het sociaal-economische terrein (solidariteit, milieu) spelen de opvatting over en waardering van vrijheid een belangrijke rol. Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks nodigde een aantal auteurs uit om het nieuwe politiek-ideologische speelveld en de positie daarop van links te onderzoeken. Die auteurs zijn: Dick Pels, Bert van den Brink, Sjaak Koenis, Sjoerd de Jong, Pieter Hilhorst, Baukje Prins, Naïma Azough, Marcel Wissenburg, Herman van Gunsteren, Jantine Oldersma en Bart Snels. Hun bijdragen zijn gebundeld onder de titel Vrijheid als ideaal. Femke Halsema schreef een nawoord.
In dit nummer zijn drie bijdragen in verkorte vorm afgedrukt. Daarnaast drie kritieken, van Paul Kalma, Luuk van Middelaar en Evelien Tonkens & Tsjalling Swierstra.

Artikelen in dit tijdschrift