Home » Tijdschrift » 2007 2 » 2007 nr. 2

2007 nr. 2

Groen én links

Dat het milieu weer volop op de agenda staat, is inmiddels iedereen opgevallen. De combinatie groen en links is echter lang niet voor iedereen zo vanzelfsprekend als voor de leden van Groenlinks. Op de traditioneel socialistische agenda in Frankrijk was milieu lange tijd geen punt van aandacht en ook in andere linkse bewegingen werden ‘groene’ activisten vaak geassocieerd met wereldvreemde navelstaarders die terug-naar-de-natuur willen.

Inmiddels wordt overal in het linkse spectrum gezocht naar nieuwe verbindingen tussen links en groen en naar een ideologische basis die het thema milieu kan bevrijden uit het technische en specialistische denken waarin het de laatste jaren in terecht is gekomen.

Kunnen vragen rondom milieu en ecologie het beste benaderd worden als sociale vraagstukken, hebben zij vooral te maken met de economische structuur van de samenleving of is het beter milieu noch met rechts noch met links te verbinden, zodat de kans het grootst is dat het op de politieke agenda blijft?

Met een rondje langs Duitsland, Frankrijk en een beweging van Europese coöperaties inventariseert deze Helling enkele mogelijke combinaties van groen en links.

Artikelen in dit tijdschrift