Home » Tijdschrift » 2008 2 » 2008 nr. 2

2008 nr. 2

Kaukasus

Na de val van de Berlijnse muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie dijt Europa weer langzaam uit tot de proporties die zij voor de Russische Revolutie en de Koude Oorlog had. Het politieke uitdijingsproces springt het meest in het oog, net als de economische gevolgen.

Sinds het einde van de Sovjet-Unie wordt de Zuidelijke Kaukasus omgewoeld door drastische veranderingsprocessen die gepaard gaan met grote conflicten. In de strijd om grenzen en identiteiten wonnen sommigen een nieuwe positie, anderen werden gemarginaliseerd en moeten hun plaats in de samenleving opnieuw vinden. Over één ding is er in deze streken geen ruzie: zij beschouwen zichzelf in meerderheid als Europese volken en willen bij de Europese Unie horen. Zij eisen een plek op in ‘onze’ wereld.

Het ideaal van een verenigd Europa kan niet beperkt blijven tot economische stabiliteit en politiek evenwicht, het vraagt om kennis van en deelname aan de politieke strijd en de collectieve geheugens van deze verre streken, die dichterbij zijn dan we denken.

Artikelen in dit tijdschrift