Home » Tijdschrift » 2008 3 » 2008 nr. 3

2008 nr. 3

Actie en reactie

De laatste tijd verschijnen er veel terugblikken op het gedenkwaardige jaar 1968. De Helling wil daar niet aan mee doen. Wij zijn niet geïnteresseerd in ‘hoe het eigenlijk is geweest’, maar  des te meer in de vraag wie eigenlijk het beeld van 1968 bepaalt en met welk doel. Dat geldt overigens net zo goed voor de jaren zeventig en tachtig, die hier in wat mindere mate ook aandacht krijgen. De Duits-Joodse denker Walter Benjamin stelde dat de geschiedenis altijd door de overwinnaars wordt geschreven. Op dit moment beschouwen rechtse en ‘nieuwe’ politici zich duidelijk als zodanig, gezien het feit dat zij sinds het aftreden van Wijnand Duyvendak een ware heksenjacht ontketenen op alles en iedereen die het ooit waagde met behulp van acties wetten ter discussie te stellen.

Het schrijven van geschiedenis, of het nu die van 1968 is of die van de jaren tachtig, is geen onschuldige aangelegenheid. In deze Helling geven we ons daarvan rekenschap. Dit themadeel is niet ontstaan uit belangstelling voor het verleden, maar omdat – zoals Walter Benjamin het uitdrukt – elke generatie de overlevering opnieuw moet veroveren op het conformisme, dat steeds weer op het punt staat haar te overweldigen.

Artikelen in dit tijdschrift