Home » Tijdschrift » 2008 4 » 2008 nr. 4

2008 nr. 4

Technologie

Kunst, handwerk, religie en de allermodernste technologische vernieuwingen komen uit dezelfde drang voort: meer grip krijgen op het bestaan. Nieuwe technologie roept veel debat op: het ene na het andere congres vindt plaats, georganiseerd door een van de vele wetenschappelijke, adviserende en andersoortige instituten die zich met technologie bezighouden. De politiek lijkt echter nogal afwezig op dit terrein. Toch liggen er wel degelijk de nodige vragen op het bordje van de politiek. Als het om linkse politiek gaat is dat nog duidelijker, want daar zijn de meningen over technologie nogal eens verdeeld: leiden de nieuwe technologische mogelijkheden tot de nachtmerrie van Big Brother, of zullen zij het klimaat- en energieprobleem oplossen? In deze Helling richten we ons op het proces van besluitvorming rondom de ontwikkeling van nieuwe technologie en stellen daarbij prangende vragen.

Artikelen in dit tijdschrift