Home » Tijdschrift » 2009 1 » 2009 nr. 1

2009 nr. 1

Ontwikkelingssamenwerking

Het besef dat armoede de wereld niet uit kan drong sinds de jaren zestig bij steeds meer mensen in het Westen door. Toen ontwikkelingssamenwerking voor het eerst een eigen minister kreeg, was dat een overwinning voor links. Links heeft altijd gepleit voor eerlijke handel en een ander buitenlands beleid als enige echte instrumenten van armoedebestrijding, maar ontwikkelingssamenwerking was wel degelijk belangrijk. Aan de ene kant als middel tot bewustwording hier en aan de andere kant als teken van solidariteit met de arme landen. Effectiviteit, waar ontwikkelingssamenwerking nu steeds vaker op wordt afgerekend, speelde wel een rol, maar slechts een kleine.
Dat wil niet zeggen dat er geen kritiek mag of kan worden uitgeoefend op het huidige stelsel van ontwikkelingssamenwerking. Deze special van De Helling bespreekt de recente kritiek op ontwikkelingssamenwerking en doet ook zelf een duit in het zakje.

Artikelen in dit tijdschrift