Home » Tijdschrift » 2009 2 » 2009 nr. 2

2009 nr. 2

Openbare ruimte

De Helling besteedt in dit zomernummer uitgebreid aandacht aan allerlei aspecten van de inrichting van de openbare ruimte. En omdat het een onderwerp is waarover je moeilijk in het algemeen kunt praten, hebben we een casus uitgekozen: Amsterdam Noord. Dit grootste, maar altijd stiefmoederlijk behandelde stadsdeel van de hoofdstad heeft in de loop van haar geschiedenis vele concepten van stedenbouw, ruimtelijke ordening enzovoort over zich heen gekregen. In deze Helling komen thema's aan de orde als de verhouding tussen publieke en private ruimte, de betrokkenheid van bewoners bij de herinrichting van pleinen en straten en de rol van het (grote) geld en de politiek.

Artikelen in dit tijdschrift