Home » Tijdschrift » 2010 2 » 2010 nr. 2

2010 nr. 2

Krimp

Het behoorde tot de schrikbeelden van de jaren zeventig: explosieve bevolkingsgroei die wereldwijd een tekort aan voedsel en een enorme druk op het milieu zou veroorzaken. Nu zich in het Westen een kentering begint af te tekenen – na het uitsterven van de babyboomgeneratie wordt bevolkingskrimp verwacht –, zou je dus opluchting en blijdschap verwachten. Niets is minder waar. Aan de randen van Nederland waar nu al sprake is van terugloop, wordt steen en been geklaagd. Want het valt tegen: er is, althans op korte termijn, sprake van terugloop van voorzieningen, leegstaande woningen en werkloosheid. Bestuurders vragen om investeringen en starten projecten om hun dorp te profileren en zo inwoners van andere plaatsen te trekken. Het antwoord op krimp luidt alom: groei!

Artikelen in dit tijdschrift