Home » Tijdschrift » 2010 3 » 2010 nr. 3

2010 nr. 3

Democratisering

Democratisering is een oud links ideaal, maar de laatste tijd lijkt links afstand te nemen van de gedachte van zelfbestuur. Het GroenLinks congres wees dit voorjaar het referendum af, terwijl de PVV het juist opnam in zijn programma. Reden voor een nader onderzoek in de Helling naar democratische idealen in tijden van populisme met vragen als: wie heeft nu eigenlijk de macht in dit land? Zijn zelfbestuur en participatie nog houdbare concepten? Moet het accent verlegd worden naar de rechtstaat en moeten de bestuurslagen in Nederland gereorganiseerd? Welke rol speelt Europa en wat valt er te leren van vijftig jaar jonge democratie in Afrika, waar het Westen ooit onstuitbaar zijn idealen verbreidde?

Artikelen in dit tijdschrift