Home » Tijdschrift » 2011 2 » 2011 nr. 2

2011 nr. 2

ZZP

Het aantal zzp’ers in Nederland is de laatste jaren fors gegroeid, volgens het SER rapport uit 2010 van 6,4% van de beroepsbevolking in 1996 tot 8,9% in 2009. Deze groep bestaat allang niet meer alleen uit 'vrije jongens, ondernemers' in de klassieke zin van het woord. Steeds meer mensen zien zich om allerlei redenen gedwongen te 'kiezen' voor het 'vrije bestaan'. De gewonnen vrijheid betekent vrijwel altijd verloren zekerheid: zzp'ers sparen zelden voor hun pensioen en hebben vrijwel nooit een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ze verdienen bovendien vaak minder. Daarmee is er een toenemende kloof op de arbeidsmarkt tussen mensen met en zonder bescherming. De vraag die rijst: is steun voor de zzp'er noodzakelijk en zo ja, hoe?

Artikelen in dit tijdschrift