Home » Tijdschrift » 2011 3 » 2011 nr. 3

2011 nr. 3

Framing

Deze Helling gaat over framing: het activeren van een bepaald waardenstelsel door middel van een raak beeld of scherpe uitdrukking. Het rechtse frame domineert, zeggen politici tegenwoordig in woorden van de laatste uit Amerika overgewaaide politieke mode. De populaire linguïst George Lakoff definieert frames als mentale structuren die ons wereldbeeld vormgeven. Ze beïnvloeden onze doelen, plannen en ons gedrag. In de politiek komt dit neer op ideologische strijd in een gemediatiseerde werkelijkheid: wie het lukt zijn frame (denkraam) dominant te maken, bepaalt de politieke agenda. Het werkt vooral als je boodschap direct samenhangt met de waarden die je wilt uitstralen, zodat je met één woord de gewenste associaties wekt. Framing is de ultieme combinatie van permanent campagnevoeren en ideologische visie. 

Artikelen in dit tijdschrift