Home » Tijdschrift » 2011 4 » 2011 nr. 4

2011 nr. 4

Humanitaire interventie

De door GroenLinks gesteunde politiemissie in Kunduz en de steun aan de interventie in Libië heeft het debat over humanitaire en militaire interventie weer doen oplaaien in de partij. In 2012 zal GroenLinks zich diepgaand op dit onderwerp beraden. De Helling levert met het nieuwe winternummer leesvoer voor dit debat.  Als invalshoek koos de redactie het concept van Responsibility to Protect (R2P), dat in 2005 unaniem door de VN werd omhelsd: grove mensenrechtenschendingen zijn voortaan een geaccepteerde reden tot ingrijpen. Het trauma van Rwanda en Srebrenica maakten, ook bij GroenLinks, de weg vrij voor een positievere houding ten opzichte van internationale interventie. De auteurs in dit nummer geven antwoord op de vraag of GroenLinks zich moet opwerpen als voorvechter van R2P als een principe waarvoor ze altijd al heeft geijverd, of dat R2P moet worden bekritiseerd als een mooi geborduurde schaamlap voor de bescherming van geopolitieke en economische belangen door rijke landen?

Artikelen in dit tijdschrift