Home » Tijdschrift » 2012 1 » 2012 nr. 1

2012 nr. 1

Gemeengoed

De financiële en economische crises stimuleren het denken naar alternatieven voor het neoliberalisme en de politieke crisis roept vragen op naar de relatie tussen overheid en burgers. Er wordt weer gepleit voor meer ruimte voor zelfbeheer, collectief eigendom en gemeenschappelijk bezit. In deze Helling willen we dit debat – want er zijn nog veel onbeantwoorde vragen – bij u introduceren. Alle nieuwe initiatieven en ideeën groeperen zich rondom het uit Groot-Brittanië afkomstige begrip commons, in het Nederlands te vertalen als gemeengoed, het gemene, of de meent. Archetype van dit begrip is het door lokale boeren gemeenschappelijke beheerde weitje, waarop ieder zijn koeien laat grazen en waarvan de opbrengst aan het dorp ten goede komt. Maar de discussie is inmiddels uitgewaaierd naar veel abstractere publieke en gemeenschapszaken als water, lucht en cyberspace.Naast theoretische artikelen presenteren we in deze Helling een reeks gemeenschappelijke initiatieven in Utrecht.


Beeldbijdragen (alleen te zien in geprinte Helling): Gemeengoed in Utrecht: Peter Valckx, Philippe McIntyre, Marlies Peters,Albert Hennipman, Silvia Stolan en Mark Schalken.

Ctho Delat: kunstenaarscollectief uit Rusland.

Artikelen in dit tijdschrift