Home » Tijdschrift » 2012 4 » 2012 nr. 4

2012 nr. 4

Eigen verantwoordelijkheid

Het gedachtegoed van GroenLinks moet op de helling. In 1987 ontstond de Helling met een vergelijkbare opdracht, als een fusie van de bladen van de wetenschappelijke bureaus van CPN, PPR en PSP. De Helling heeft daarom altijd een onafhankelijke positie gehad ten opzichte van GroenLinks, dat drie jaar na de Helling werd opgericht. Ter ere van haar jubileum stelt de Helling nu de vraag naar de koers van GroenLinks: is de partij links of liberaal, kiest ze voor individu of collectief, of is er een werkend evenwicht denkbaar? Deze vragen komen aan de orde in een dubbele uitgave over het thema 'eigen verantwoordelijkheid': een gedrukte editie op 2 februari en een live editie op 9 februari. Het winternummer van de Helling is een special over een populaire term onder beleidsmakers en politici: 'eigen verantwoordelijkheid', ook bekend als 'eigen kracht', 'eigen regie' en 'zelfredzaamheid. Horen deze termen thuis in een rechtse traditie waarbij de burger juist in crisistijden op zichzelf is aangewezen, of is het deel van de linkse traditie van emancipatie en zelfbeheer?
Op 9 februari wordt het debat over de eigen verantwoordelijkheid van de burger voortgezet (zie het digitale nummer 2013/1 in dit archief).

Inhoud

Eigen verantwoordelijkheid: links of liberaal? Inleiding op het thema - door Erica Meijers

Verantwoordelijkheid gaat om de ander” . Interview met Machiel Karskens - door Erica Meijers

Eigen verantwoordelijkheid: probleem of panacee, - door Annemarije Hagen

Help jezelf . SCP rapport Beroep op de burger - door Evelien Tonkens
Buren. Verantwoordelijkheid voor de aarde - door Philippe McIntyre

Natuur proeven. Hoe krijg je de smaak te pakken – door Esther Boukema

Democratische ruzie. Pleidooi voor onenigheid als collectief goed – door Rogier van Reekum

“Zet burgers aan het stuur.” Rondetafel met GroenLinks wethouders – door Marloes Daling en Erica Meijers

Niet te vast, maar belast. Eigen verantwoordelijkheid op de arbeidsmarkt – door Evert Verhulp

Eigen verantwoordelijkheid of eigen regie. Wie regelt de zorg? – door Dick Oudenampsen

Het Handvest van Wenen. Actieve burgers in Europa – door Erica Meijers

Ma kan niet meer thuisblijven. Wie neemt de verantwoordelijkheid – door Peter Valckx

De zeven werken van barmhartigheid. De fraters van Tilburg - door Mark Schalken

Links, liberaal of confessioneel. Andere partijen over eigen verantwoordelijkheid - door René Cuperus, Raymond Gradus, Frank van Mil, Geert Jan Spijker, Arjan Vliegenthart, Fleur de Beaufort en Patrick van Schie 

Zelfportretten. Eigen verantwoordelijkheid en kunst - door Margerite Luitwieler, Rogelio Nedd, Bernice Siewe.

Artikelen in dit tijdschrift