Home » Tijdschrift » 2013 2 » 2013 nr. 2

2013 nr. 2

Vakantie

Heeft u al reisplannen voor deze zomer? De nieuwe Helling gaat in op de behoefte om te ontsnappen uit de dagelijkse routine, en alles wat daarmee samenhangt. Onschuldig is het vakantiegenoegen allang niet meer. Het toerisme is de grootste industrie van de wereld. Er gaan miljarden in om. Al die activiteit legt een grote druk op het milieu: natuur wordt verwoest, water en energie wordt verspild en dan nog al die vliegkilometers….  De belangen van anderen wat betreft uw vakantie zijn groot. En is vakantie eigenlijk wel nodig?

Het zomernummer van de Helling stelt vragen bij het verschijnsel vakantie: waar komt het vandaan, waar dient het toe en hoe geven we het vorm? Wat is de toeristische blik en hoe heeft die de samenleving beïnvloed? Behalve mijmeringen over deze vraag, worden verbanden gelegd tussen toerisme en illegale migratie, militarisme en armoede. Het toerisme in Zeeland, Griekenland, Egypte en Liberia krijgt speciale aandacht. En natuurlijk komt de vraag naar groen of ecotoerisme aan bod. Want de groene toerist beschouwt zichzelf graag als een ander soort reiziger, die niet meedoet aan het grote consumeren en de daarbij behorende verwoestende milieueffecten. De vraag is of dat wel klopt. Hoe dan ook: voor u dit jaar op reis gaat: lees de Helling!

INHOUD

 

Patricia de Martelaere ‚Oost west thuis best‘ 

Herman Meijer en Erica Meijers,  De toeristische blik. Interview met Jan Abbink

Saskia Mens, Dr. L. van Egeraat

Ieme van der Poel, Illegalen en vakantiegangers. Over de Oversteek van Hafid Bouazza

Peter Tom Jones e.a., Barrières voor duurzaam toerisme

Lieven de Cauter, Transcendentaal toerisme 

Herman Meijer, Wonen waar de zon altijd schijnt: Le Medi

Jan de Graaf en Robert Schütte, Grenslandschappen. De stelling van Amsterdam als attractie

Farid Tabarki, 100% Europeaan. Verzamelwoede van een reiziger

Geertje van der Krogt en Marten Wiersma, Zeeland: conserveren door innoveren

Leonhard de Paepe, Welkom in Egypte

Erica Meijers, Welk Griekenland willen we over 20 jaar? Interview met Kostas Loukeris

Leo Platvoet, Toerisme als armoedebestrijding

Marius Ernsting, Mijn hoofd is op vakantie. GroenLinks en het primaat van de politiek

Artikelen in dit tijdschrift