Home » Tijdschrift » 2013 3 » 2013 nr. 3

2013 nr. 3

Sociale (on)zekerheid

“We moeten vasthouden aan de verworvenheid van een brede verzorgingsstaat. Versoepeling van het ontslagrecht en verkorting van de ww zijn niet de goede reactie op de huidige situatie”, aldus de fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer Bram van Ojik in deze Helling. Wel vindt hij dat de sociale verzekeringen geindividualiseerd moeten worden, zodat rechten niet meer gekoppeld zijn een werkgever en dus ook voor zzp'ers en flexwerkers bereikbaar worden.

Deze zomer discussieerde GroenLinks over het thema sociale zekerheid en arbeidsmarkt. De Helling zoekt daarom het antwoord op de volgende vraag: heeft progressief links een geloofwaardig antwoord op de groeiende sociale onzekerheid? Of, politieker: wat is het alternatief voor het beleid van privatisering, liberalisering en bezuiniging van de laatste jaren? De auteurs van deze Helling hebben wel wat ideeën.

 

Inhoud

Liefde in tijden van economische neergang. Interview met Avner Offer – Pepijn Vloemans

Precariteit. Politiek tegen bestaansonzekerheid? – Joost de Bloois

Jeugdwerkloosheid. Wat er aan gedaan wordt – Jelle van den Bogaard

Werken en leren. Duaal onderwijs in Duitsland – Herman Blom

´Herover het publieke domein´. Interview met Bram van Ojik – Erica Meijers

Een duurzame welvaartsstaat. Wat de basis moet zijn – Jasper Blom

Droom en daad. De werkvloer in de praktijk – Jeannette van Dongen

Solidair links. Meer samenwerking – Arjan Vliegenthart

Ongelijkheid in Europa. Interview met Fintant Farrell - Benoit Lechat (Alleen digitaal, zie hieronder). 

Banenwonder Duitsland. De schaduwzijde van het succes – Erica Meijers

Agenda 2010. Een model voor Europa? – Philippe van Parijs

De menselijke maat. Wat is het minimum? – Sara Murawski

Morele grenzen aan rijkdom. pleidooi voor een sociaal maximum – Ingrid Robeyns

Beeldbijdragen: Helena Carazo in Barcelona, Het dagelijks bestaan in Zutphen, het zoetzure verhaal van suiker, Hapé Smeele: een tweede loopbaan, Ted Struwer: wachten op het zoet.

Artikelen in dit tijdschrift