Home » Tijdschrift » 2014 2 » 2014 nr. 2

2014 nr. 2

Tijd

De tijd lijkt steeds sneller te gaan. Het geld flitst alsmaar sneller over de aarde, virtuele contacten worden steeds gemakkelijker gelegd, de beeldwisselingen in de visuele media volgen elkaar op in steeds sneller tempo en bedrijven lanceren het ene nieuwe product na het andere. Wie kan het jachtige tempo nog bijhouden? Velen hebben het gevoel dat de tijd en het leven zelf tussen hun vingers wegglipt. Stress, werkdruk, familiale druk, prestatiedruk, sociale druk.

Hoe meer tijdsbesparende vernieuwingen er worden uitgevonden, hoe minder tijd we overhouden om te ontspannen, lijkt wel. 
Over deze paradox gaat de nieuwe Helling die op 21 juni is verschenen.

Ter introductie van het thema hieronder alvast een artikel over de analyse van de Duitse socioloog Hartmut Rosa, die onderzoek doet naar de versnelling van de samenleving. En een strip van Glitterende Eenhoorn.

Artikelen in dit tijdschrift