Home » Tijdschrift » 2015 2 » 2015 nr. 2

2015 nr. 2

Politieke kunst

Een groeiende groep kunstenaars bemoeit zich actief met de samenleving. Zij overschrijden willens en wetens de grens met het politieke. Sommigen noemen zich artivisten in een combinatie van art en activism. Deze kunstenaars willen geen illustratie zijn bij de bestaande orde, maar actief bijdragen aan de herformulering en hervorming van de werkelijkheid.
De Helling onderzoekt de verhouding tussen het politieke en het artistieke domein. Deze overlappen elkaar én staan op gespannen voet met elkaar, maar delen het visioen van een andere wereld. Hoe zien kunstenaars, pop-up curatoren en ontwerpers hun politieke rol? Zij willen in elk geval dat hun werk effect heeft buiten de wereld van de gevestigde kunst.
Dit nummer verschijnt op 27 juni 2015.

Inhoud
Politieke kunst. Fragmenten – Tania Bruguera
“Hack je habitat” Interview met Ine Gevers – Erica Meijers
Nuttige kunst – Florian Malzacher
“We hebben een nieuwe taal nodig” Interview met Saskia Sassen – Erica Meijers
Beeldkatern: Hacking Habitat in beeld
Een geur van hoger honing. kunstbeleid in Nederland – Bart Top
Vervreemding als strategie – Anke Coumans
Het geëmancipeerde publiek – Steven ten Thije
Niet bang zijn. Column – Klaar van der Lippe
Botsende blikken in het theater – Robbert van Heuven
Beeldkatern: kunststudenten Nia Konstantinova en Bob Mollema
Kunst als politieke belofte. Interview met Matthijs de Bruijne – Ruben Keijser en Martine Velez
Design. Praktijk & utopie – Mark Schalken
De stad  – Ghayath Almadoun
Beeldkatern: Fotografie Ahmet Polat

Artikelen in dit tijdschrift