Home » Tijdschrift » 2015 3 » 2015 nr. 3

2015 nr. 3

Grondstoffenpolitiek

Grondstoffen vormen de basis van onze economie en samenleving. Alles wat we gebruiken om iets anders van te maken, is een grondstof. Deze Helling gaat vooral over die grondstoffen die niet hernieuwbaar zijn. Lucht, water, hout, vis: we kunnen er eindeloos gebruik van blijven maken mits we de natuurlijke kringlopen niet al te ruig verstoren. Dat geldt niet voor mineralen zoals metalen en fosfaat. Ze zijn onmisbaar, maar steeds moeilijker te bemachtigen. Omdat ze zich in landen bevinden waar oorlog is, omdat landen ze voor zichzelf willen houden, omdat ze te diep in de grond zitten en het winnen met veel vervuiling en/of hoge kosten gepaard gaat. Sommige wetenschappers waarschuwen voor het opraken van de winbare voorraden aan metalen en fosfaat in de aardkorst. Terwijl we die metalen nu juist nodig hebben voor de transitie naar duurzame energie en fosfaat essentieel is voor onze voedselvoorziening. Hebben we het recht op te maken wat toekomstige generaties ook nog dringend nodig hebben? 
Deze Helling verkent de politieke vragen rondom de hardware van onze samenleving en draagt voorstellen aan voor een betere omgang met schaarse grondstoffen.

Beeldbijdragen

Agbogbloshie: Leven van electronisch afval - Kevin McElvaney
Oro Verde. Goudwinning in Colombia – Ronald de Hommel
Anders bouwen: met karton, bamboe, oud materiaal of stro&leem
Fiets! Hoe duurzaam zijn de nieuwe modellen?

Artikelen in dit tijdschrift