Home » Tijdschrift » 2015 4 » 2015 nr. 4

2015 nr. 4

Groene partijen en religie

Religie blijft een ongemakkelijk onderwerp voor linkse en groene partijen. GroenLinks behoort in Europa tot de familie van groene partijen: hoe staat het in al deze partijen met het thema religie? In deze Helling een serie interviews met politici en activisten van groene partijen. Enerzijds wordt de relatie tussen hun eigen al dan niet religieuze levensbeschouwing en hun politieke betrokkenheid besproken, anderzijds gaat het over de standpunten in controversiële kwesties in relatie tussen religie in de publieke ruimte. Welke visies bestaan er bij de groenen als het gaat om de ruimte voor religie in het publieke domein en hoe gaan ze om met de verschillen in levensbeschouwing in de partij? Dit nummer verschijnt op 22 december.

Bestellen kan via de knop onder het omslagbeeld.

Artikelen in dit tijdschrift