Home » Tijdschrift » 2016 3 » 2016 nr. 3

2016 nr. 3

Voedsel

Voedsel is misschien wel het belangrijkste in ons bestaan. Voedsel gaat over alles. Voedsel is emotioneel. Het raakt aan verschillen in identiteit, afkomst en klasse. Het verbindt het mondiale met het lokale en het religieuze met het economische. Voedsel gaat over klimaatverandering en mensenrechten, over gezondheid en natuurbeheer.
De laatste jaren is er groeiende onvrede over de industriële productiewijze van voedsel en alles wat dat met zich meebrengt. Er is behoefte aan meer zeggenschap over wat er op ons bord ligt. Daardoor staat het thema voedsel ook steeds vaker op de agenda van de politiek.

Dit nummer van de Helling werpt licht op vragen rondom ons voedselsysteem, van productie en distributie tot consumptie. Met dit nummer wil de redactie de politiek oproepen meer aandacht te besteden aan voedsel in al zijn facetten. Om beleidsmakers op weg te helpen is er een lijst met aanbevelingen opgenomen.

Het nummer is verschenen op 26 september.

Inhoud
Olivier de Schutter: Politici moeten leren van experimenten – Marijn Bouwmeester

Agro-ecologie. Over landbouw, eten en natuur – Marjolein Visser

Ethische dilemma’s rond agro-ecologie – Michiel Korthals

Landbouw met de natuur – Rik Grashoff en Tom Ludwig

De ommezwaai van Mansholt – Friso van der Klaauw

Het voer & het voedsel – Paulien Gankema

Waardevolle landbouw – Sjef Staps

Koken en leren koken. Het waarom van voedseleducatie – Esther Boukema

Eten in de stad. Voedselpolitiek in Amsterdam – Erica Meijers

Weg van de supermarkt – Michiel Bussink

Verder doen – beleidsaanbevelingen over voedsel
Column Thomas Mertens: Vraatzucht.

In beeld: Strijd om zaaigoed in Colombia; Henk Wildschut: kippenindustrie; Esther Boukema: Waar groeit zout? – Voedselles de Smaak te Pakken

Artikelen in dit tijdschrift