Home » Tijdschrift » 2017 2 » 2017 nr. 2

2017 nr. 2

Identiteit/Diversiteit & Groene strategieën

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen onthult een verdeeld politiek en sociaal landschap, waarin mensen zich steeds meer uitsluitend binnen hun eigen kring bewegen. Het huwelijk van links met de onderklasse is verbroken, de beweging voor meer duurzaamheid beperkt zich vooral tot hoger opgeleide kringen en spanningen tussen bevolkingsgroepen nemen toe.

Nu de PvdA grotendeels is weggevallen, ligt de bal meer dan ooit bij GroenLinks als het gaat om het leggen van verbindingen tussen mensen en groepen.
Deze Helling verkent de scheidslijnen en de voorwaarden voor echte ontmoeting.  Het nummer discussieert over de beste strategie voor de verbreding van een beweging voor verandering, zowel op groen als op sociaal.

Inhoud
Theo Witvliet over Martin Buber: “Morgen kan alles anders zijn”
– Martine Velez
Ongelijkheid. Waarom het huwelijk tussen links en de arbeidersklasse mis liep
– Pieter Pekelharing
Polarisatie in Rotterdam. Vooruitblik gemeenteraadsverkiezingen
– Judith Bokhove
In beeld: Egodocument Felix de Rooy
Felix de Rooy over James Baldwin: “Ieder van ons zoekt naar liefde en begrip”
– Erica Meijers
Het recht van alle leven. Niet-westerse visies op ontwikkeling
– Dorine van Norren
Op de helling: Technologie op de lokale agenda – Alderik Visser en Rico Brouwer
De duivel of de diepzee. Mijnbouw in de mondiale meent
– Mieke van der Vegt en Richard Wouters
In beeld: De koningin van de dieren en de mooiste tuinen
– Hristina Tasheva
Strategieën voor groene beweging. Gesprek met Hein-Anton van der Heijden, Suzanne Kröger en Socrates Schouten
– Linde Jansen
Gamen om de planeet te redden. De kracht van het spel
– Joost Raessens
30 jaar de Helling: symposium 7 oktober
Afgunst: column van Thomas Mertens
In woord en beeld: China, een oefening in kijken
- Bart Stuart
 

Artikelen in dit tijdschrift