Home » Tijdschrift » 2017 4 » 2017 nr. 4

2017 nr. 4

Cultuur vs. economie

Het is alweer even geleden: de aanklacht tegen het economisme als politieke aftrap van Jesse Klavers partijleiderschap. Achteraf gezien een mooie tijd van publiek oproer tegen het rendementsdenken in maatschappelijke instellingen. Daarna ging het snel omhoog met GroenLinks en hing een heuse linkse lentegeur in de lucht.

Maar de kruipende opkomst van cultureel rechts rijdt deze economische verlinksing in de wielen. Hoe moeten we het GroenLinkse project in dit tijdsgewricht benaderen?

INHOUD

 

'Ongelijkheid niet vergroenen, maar vergroenend bestrijden', Shivant Jhagroe over de rol van cultuur in de duurzame transitie — Herman Meijer

Heeft het rechtspopulisme economische of culturele wortels? — Simon Otjes

'Utopisch modderworstelen', over het essay Nergensland van Femke Halsema en de migratiepolitiek van GroenLinks — Rens van Tilburg

In beeld: Claudy Jongstra & Farm of the World

'Red het veen, zet het onder water', inklinking van veen is een schadepost voor klimaat en landschap — Jasper Groen

'Eigentijds eigendom van grond', in gesprek met Jan van Rheenen en Jan Spijkerboer (Kadaster) — Socrates Schouten

Hypotheekschulden: publieke risico’s en oplossingen; 'Overheid, steek hand in eigen boezem' — Robert Goené

'Het Bilts energieakkoord: in 12 jaar energieneutraal', interview met GroenLinks-wethouder Anne Brommersma — Julia van Aart

In beeld: Design for the Real World — Papanek & Super-Local

'Recht op wortelen in de stad', tweegesprek over de ‘duurzaamheid’ van het kunstbeleid — Lene Grooten en Bart Stuart

'Babystapjes naar een basisinkomen', in zeven Nederlandse steden gaan experimenten met een vrijere bijstand van start — Socrates Schouten

'In wat voor technologische cultuur willen we leven?', de terugkeer van de technologiepolitiek  — Martijntje Smits

Luiheid (column) - Thomas Mertens

In beeld: Flexwonen in Genderhof — Drawing the times

Artikelen in dit tijdschrift