Home » Tijdschrift » 2019 1 » 2019 nr. 1

2019 nr. 1

Puzzelen aan een groener Europa

In het lentenummer van de Helling buigen deskundigen uit binnen- en buitenland zich over de vraag hoe groene politiek in Europa vorm moet krijgen na de Europese verkiezingen, in Nederland op 23 mei. Hoe moet het beleid op het gebied van defensie en begrotingstoezicht eruit zien? Hoe zit het eigenlijk met de vermeende euroscepsis in Nederland en hoe moeten we daarmee omgaan? Europarlementariër Judith Sargentini en haar opvolger Tineke Strik bespraken tijdens een dubbel-afscheidsinterview het zorgwekkende sentiment in de EU als het gaat om migratie. Filosoof Bruno Latour pleit in een boeiend interview voor een beter begrip van de aarde waarop we leven, inclusief alles en iedereen waarvan we afhankelijk zijn - van de buurman tot de bomen - teneinde vandaag de dag politiek overeind te blijven. Een mooie opdracht voor deze (linkse) lente.

INHOUD

 

Interview


Judith Sargentini en Tineke Strik
over het Europarlement en de Eerste Kamer

Bruno Latour
‘Politiek ís ecologie. Groenen, doe er je voordeel mee.’

Opinie


Begrotingsbeleid in de eurozone
Duitsland versus Frankrijk

Euroscepsis
Bestrijd euroscepsis niet met eenheidsdwang

Van het gas af
Gebruik biomassa om koolstof uit de lucht te halen

Identiteit als afweer
Gastcolumn door Joost Lagendijk

Achtergrond


Europees Parlement
Machtig maar onzichtbaar

Defensie
Samenwerken voor een autonoom Europa

Biodiversiteit
Wat provincies kunnen doen voor meer natuur

Rubrieken


Redactioneel

In Beeld: Poike Stomps
Crossing Europe

Column: Andrée van Es
De Grens

De bomen en het bos
We zijn pro-Europeser dan we zelf denken

Lezen


De waarde van alles
Pleidooi voor een economie van publieke waarden

Na Europa
Over populisme en liberale democratie 

Waarom jij geen huis kunt betalen
en waarom dit een politiek antwoord verdient

Signaleringen
Stadsleven, Veenbrand en Het vervallen huis van de islam

Artikelen in dit tijdschrift