Zoekresultaten

21 mrt 2003
Onlangs werd door archeologen alarm geslagen over de gevolgen voor bodemkundig onderzoek van marktwerking in de bouw. Voordat een nieuwbouwproject kan starten zijn projectontwikkelaars verplicht een bodemkundig onderzoek te laten verrichten. Daarvoor kunnen ze sinds kort ook een commercieel bureau inhuren in plaats van de aloude gemeentelijke archeologische dienst. Een commercieel bureau zal...
21 mrt 2003
De rechtspraak zit vol vooroordelen. Daardoor worden elementaire rechtsbeginselen geschonden ten nadele van allochtonen. Multiculturalisering van het strafrecht moet niet gaan over hoger of lager straffen van eerwraak en vrouwenbesnijdenis, maar over het wegnemen van stereotypering. 
21 mrt 2003
De prijsstijgingen na de komst van de euro hebben het geloof in Europa flink geschaad. Het debacle is symptomatisch voor de manier waarop de EU-landen met elkaar om gaan: teveel regels, geen handhaving, gebrek aan vertrouwen. Odysseus hangt slap in de touwen. 
21 mrt 2003
Het is crisis, de werkloosheid en de overheidstekorten lopen op. Het liedje van lagere lonen klinkt weer, net als in de jaren tachtig en begin negentig. Maar is dat deuntje niet grijs gedraaid?
21 mrt 2003
De wereld is veranderd in een 'global village', maar niet een dorp van pais en vree. De haat is nog nooit zo nabij geweest. Economische ongelijkheid is een belangrijke oorzaak. Militaire dreiging is niet het beste antwoord, het opleggen van de vrije markt en democratie ook niet. 
21 mrt 2003
De Amerikanen willen het Irakese volk verlossen van zijn dictator. Anderhalf jaar geleden werden de Afghanen bevrijd, hoe gelukkig zijn ze daar inmiddels mee? Een ooggetuigeverslag uit Pashtun-gebied. 
21 mrt 2003
Mensen teren op betrokkenheid en onderlinge sociaal-emotionele aandacht. Ze leven, gezonder, gelukkiger en langer als ze vrienden en kennissen om zich heen hebben. Ze willen deel uitmaken uit een grotere geheel, hun lot verbinden aan het lot van anderen. Elke willekeurige handleiding gezondheidswetenschappen zal dit beamen. Bovenstaande stelling lijkt dan ook een open deur. Maar juist in een...
21 mrt 2003
Een bedrijf dat in één jaar tijd een kwart van zijn marktaandeel verliest heeft reden tot grote zorg. Het zal zijn product, zijn management of zijn strategie moeten aanpassen. Geldt dat ook voor GroenLinks, dat in een tijdsbestek van minder dan een jaar drie van haar elf kamerzetels moest inleveren?
21 mrt 2003
Over het politieke rampjaar 2002 verscheen inmiddels een flinke stapel boeken, ook van de hand van betrokken politici zelf. Menno Hurenkamp las er een aantal en werd vol in het gelaat getroffen door de van de pagina's spetterende ijdelheid der hoofdpersonen.
21 mrt 2003
Het is dinsdagavond 18 maart als ik deze woorden schrijf. Bush heeft de VN-Veiligheidsraad gepasseerd en daarmee de internationale rechtsorde geschoffeerd. Als u dit leest is het twee weken later en in die tussentijd is er veel gebeurd, u leest dit met heel andere ogen dan waarmee ik dit nu schrijf. Dan is de wereld veranderd – of toch niet?
21 mrt 2003
Is Nederland een jojo-democratie geworden, een spektakelmaatschappij, een mediacratie? Het zijn termen waarmee commentatoren pogen de recente ontwikkelingen in het politieke landschap te beschrijven. Maar is er wel zoveel veranderd? Was de Nieuwe Politiek geen bevlieging, een kortstondige rimpeling in de verder zo stabiele verhoudingen in Den Haag? Zijn we niet weer terug bij zoals het altijd al...
21 jun 2003
De Victoriaanse kunstcriticus Walter Pater schreef dat een kunstwerk geacht wordt ‘to give us as many pulsations as possible into a given time’.
21 jun 2003
Kunst is niet langer heilig. De cultuursector moet het volk tegemoet komen, anders is ze straks al haar legitimatie kwijt.
21 jun 2003
De overheid heeft torenhoge ambities maar maakt in de uitvoering niets klaar. Dat is de harde kritiek van de Rekenkamer. Heeft de Rekenkamer gelijk?
21 jun 2003
Arbeidsmigratie is niet te stoppen, bovendien economisch gewenst. Brengt dat automatisch Amerikaanse toestanden met armoe en uitbuiting? Nee, de Nederlandse verzorgingstaat is bij uitstek geschikt voor het openen van de grenzen.
21 jun 2003
Voor een moslim is ‘de islamitische staat’ het ideaalbeeld van een rechtvaardige samenleving. Maar wat houdt die islamitische staat, waar ook de AEL naar verwijst, concreet in?
21 jun 2003
De scheiding van kerk en staat in Nederland wordt gebruikt als argument tegen de islam. Maar hoe eenduidig is de Nederlandse praktijk en die van haar buren?
21 jun 2003
Zelf kom ik uit een miljoenenstad. Teheran, de stad van mijn jeugd huisvestte in die jaren zo'n negen miljoen mensen. Deze mensen kwamen uit alle hoeken van Iran, spraken verschillende talen en knielden voor verschillende goden. Je had Azeries die met hun intimi Turks spraken en hun Farsi (de taal van de straat en de staat) had een hard en onherkenbaar accent. Er waren de Gilakies uit de...
21 jun 2003
Het recht van staten op soevereiniteit biedt bescherming tegen oorlog en overheersing van buitenaf, maar schept ook een moreel dilemma. Wanneer is het gerechtvaardigd die soevereiniteit te schenden?
21 jun 2003
Europa moet onafhankelijker worden van Amerika. Tegelijkertijd zouden beide partijen ten behoeve van hun bondgenootschap een aantal standpunten moeten heroverwegen. Een Duitse visie op de Amerikaans-Europese botsing.

Pagina's