2 minuten

Praat mee over een rechtvaardig arbeidsmigratiebeleid

Wat is een rechtvaardig arbeidsmigratiebeleid? Moet het bestaande beleid worden aangepast? En zo ja, hoe zou een nieuw beleid voor arbeidsmigratie zowel binnen als van buiten de EU er dan uit moeten zien? Deze en andere vragen staan centraal in het GroenLinksGesprek over arbeidsmigratie van 27 januari en 3 februari dat we online voortzetten. De startnotitie Een rechtvaardig arbeidsmigratiebeleid is bedoeld ter ondersteuning van deze gesprekken.

Wanneer we spreken over het Nederlandse arbeidsmigratiebeleid is het belangrijk onderscheid te maken tussen arbeidsmigratie binnen en van buiten de EU. Binnen de EU geldt een vrij verkeer van werknemers. Dit betekent dat EU-burgers vrij zijn om in Nederland te werken. Voor arbeidsmigranten van buiten de EU gelden strengere regels. Voor een kleine groep ‘kennismigranten’ – ook wel expats genoemd – wordt een uitnodigend beleid gevoerd, maar voor ‘overige arbeidsmigranten’ geldt een restrictief beleid.  

Kritiek op EU-arbeidsmigratie

EU-arbeidsmigratie wordt in groeiende mate bekritiseerd. Hoewel EU-arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, gaat grootschalige arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landen) ook gepaard met uitbuiting, schijnconstructies, overtreding van wetgeving en ondermijning van cao-afspraken. Uit een recente studie blijkt dat slechts 31 procent van de Nederlanders positief is over EU-arbeidsmigratie naar Nederland. Ook in de Nederlandse politiek groeit de kritiek op het vrij verkeer van werknemers.

Meer arbeidsmigratie van buiten EU

Hoewel het beleid voor arbeidsmigranten van buiten de EU minder politieke aandacht krijgt, zijn er verschillende redenen om het strenge beleid voor ‘niet-kennismigranten’ kritisch te bekijken. Arbeidsmigratie biedt mensen de kans om op zoek te gaan naar een beter leven, of – bij tijdelijke arbeidsmigratie – nieuwe inkomsten, kennis, en vaardigheden op te doen. Ook kan arbeidsmigratie helpen bij het oplossen van het groeiende tekort aan werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Startnotitie GroenLinksGespek

De notitie Een rechtvaardig arbeidsmigratiebeleid diende als startpunt voor het GroenLinksGesprek over arbeidsmigratie van 27 januari en 3 februari. Aan dit GroenLinksGesprek kun je ook online deelnemen. Omdat het belangrijk is dat het gesprek zoveel mogelijk op basis van feiten wordt gevoerd, bespreken we voor een aantal centrale thema’s de belangrijkste inzichten uit de literatuur. Vervolgens bekijken we concrete opties voor een mogelijke herziening van het arbeidsmigratiebeleid. We sluiten de notitie af met een aantal vragen, die als startpunt dienen voor het gesprek.

Download de startnotitie arbeidsmigratie (pdf)

Gerelateerde artikelen