Wetenschappelijk Bureau GroenLinks werkt als onafhankelijke denktank aan de verdieping van het groene en linkse gedachtegoed. Ecologische uitdagingen, grote ongelijkheid en ondergraving van mensenrechten vragen om groene, sociale en progressieve antwoorden. Het Bureau brengt wetenschap, maatschappij en politiek samen om tot integrale en op de lange termijn gerichte oplossingen te komen.

Het Wetenschappelijk Bureau (voorheen Bureau de Helling) is een onafhankelijke stichting. Die onafhankelijkheid is vastgelegd in de statuten en in een convenant met de partij GroenLinks. Het Bureau zoekt wel samenwerking met experts en politici van binnen en buiten GroenLinks.

Medewerkers voeren inhoudelijke projecten uit en nemen deel aan het publieke debat. Kijk hier voor de langetermijnprojecten die op dit moment lopen. Het Bureau organiseert regelmatig conferenties en lezingen, te vinden in de agenda.

Het Wetenschappelijk Bureau geeft driemaandelijks het opiniërende magazine De Helling uit, over samenleving, politiek, wetenschap en cultuur. Het tijdschrift richt zich op iedereen die is geïnteresseerd in groene en linkse politiek, over partijgrenzen heen.

Hellingproef is het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks en organiseert verschillende activiteiten. Het vormt een netwerk van studenten en starters die een andere blik op groene en linkse politiek werpen.

Bestuur

De directeur van het Wetenschappelijk Bureau (Noortje Thijssen, ad interim) vormt tevens het bestuur van Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (KvK nr. 41209114). Het RSIN-nummer van het Wetenschappelijk Bureau is 008299596.

Raad van Advies

Bureau Het Wetenschappelijk Bureau heeft een Raad van Advies die gevraagd en ongevraagd adviseert over de koers en het jaarlijkse werkplan. Samenstelling Raad van Advies: Dirk-Jan Koch, Eva Groen-Reijman, Albert Faber, Martien Das, Heleen de Coninck, Merijn Oudenampsen, Wim-Jan Renkema en Mirjam de Rijk.

Statuten

Lees hier de statuten van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks.

Beloningsbeleid

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de ANBI-webpagina van GroenLinks onder de kop 'Beloningsbeleid'.

Partners

Het Wetenschappelijk Bureau werkt samen met verschillende internationale denktanks en organisaties. Hier leest u meer over onze partners.

Jaarplan & Jaarverslag

2021
Bekijk het jaarplan 2021.

2020
Bekijk het jaarplan 2020.

2019
Bekijk het jaarplan van 2019 en het jaarverslag van 2019.

2018
Bekijk het jaarplan van 2018 en het jaarverslag van 2018.

[Headerbeeld: Unsplash / Vlad Tchompalov]