Het Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks is onderdeel van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Wij organiseren inhoudelijke en interactieve activiteiten op het raakvlak tussen wetenschap, politiek en debat.

Politiek is tegenwoordig vaak een vluchtige, weinig inhoudelijke aangelegenheid. Een uitzondering daargelaten, wordt de Tweede Kamer bevolkt door oudere mensen die een voorspelbare act opvoeren. Tegelijkertijd zijn er in Nederland veel jonge mensen met kennis en doorvoelde idealen. Het is van belang dat deze jongeren hun interesse in het maatschappelijke niet verliezen omdat politiek te ver van hen weg staat. Idealiter schudden jongeren de politiek op met hun creatieve en innovatieve ideeën.

Wat is Jong WB?

Jong WB biedt jongeren een plek voor politieke ontplooiing. Wij brengen wetenschap, politiek en branie samen en willen een kweekvijver zijn voor jonge mensen die een groener en linkser landen willen. Als inhoudelijk debatplatform geeft Jong WB jongeren de ruimte voor het bedenken van creatieve en originele oplossingen voor politieke vraagstukken. Dit doen we in samenwerking met wetenschappers en organisaties zoals het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, DWARS, en jong wetenschappelijke bureaus van andere partijen. Als er een gedeelde basis van groene en linkse waarden is, staan we altijd open voor samenwerking.

Wat doet Jong WB?

Jong WB organiseert inhoudelijke en interactieve activiteiten op het raakvlak tussen wetenschap, politiek en debat. Denk aan politiek diners, masterclasses, paneldiscussies en symposia. Daarnaast biedt Jong WB een netwerk aan studenten en starters die geïnteresseerd zijn in groene en linkse politiek. Leden van Jong WB gaan met wetenschappers en experts met verschillende achtergronden in debat om samen een frisse blik te werpen op groene en linkse politiek. Onze evenementen zijn er om jonge mensen te inspireren, maar ook om hen een podium te geven om hun ideeën verder vorm te geven. Waar het kan, bundelen we de krachten met het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, DWARS en jong wetenschappelijke bureaus van andere partijen.

Inhoudelijk beleid 2020

Lees hier meer over het thema van dit jaar. Meer weten en meedenken? Neem dan contact met ons op via jongwb@gmail.com

Vacatures bestuur 2021

De dagen worden korter en het weer wordt kouder... Dat betekent dat het einde van het jaar in zicht begint te komen en de bestuurstermijn van enkele van onze bestuursleden afloopt. Voor 2021 zoeken we dan ook kandidaten voor het nieuwe bestuur! Bestuurslid zijn van het Jong Wetenschappelijk Bureau betekent jezelf professioneel en persoonlijk ontwikkelen, nieuwe vaardigheden opdoen en heel veel ruimte voor jouw persoonlijke interesse en creativiteit.

De functies nemen enkele uren per week in beslag. Je kan natuurlijk zoveel tijd erin stoppen als je zelf wil, bijvoorbeeld door mooie persoonlijke projecten op te starten. Dus ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging, leuke nieuwe contacten en ligt jouw interesse op het snijvlak van politiek en wetenschap? Lees dan snel verder! Wij ontvangen graag je CV en sollicitatiebrief via jongwb@groenlinks.nl, uiterlijk 30 november. Als je nog niet weet welke functie het beste bij jou past, dan denken we graag met je mee!

Vacatures:
 

Heb jij interesse in wetenschap, politiek en debat? En wil je bestuurlijke ervaring opdoen en je netwerk vergroten? Dan is de functie van bestuurslid van het bestuur van het Jong Wetenschappelijk Bureau iets voor jou! 

Het Jong Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks en organiseert inhoudelijke en interactieve activiteiten op het raakvlak tussen wetenschap, politiek en debat. Denk aan politiek diners, masterclasses, paneldiscussies en symposia. Daarnaast bieden we een netwerk aan studenten en starters die geïnteresseerd zijn in groene en linkse politiek. Leden gaan met wetenschappers en experts met verschillende achtergronden in debat om samen een frisse blik te werpen op groene en linkse politiek. Onze evenementen zijn er om jonge mensen te inspireren, maar ook om hen een podium te geven om hun ideeën verder vorm te geven. Waar het kan, bundelen we de krachten met het Wetenschappelijk Bureau  GroenLinks, DWARS en jong wetenschappelijke bureaus van andere partijen. 

De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door een bestuur dat bestaat uit zes leden (een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemeen bestuursleden). Alle leden zetten zich circa één dagdeel per week vrijwillig in voor het Jong Wetenschappelijk bureau. 

Functieomschrijving: 

 

Functieomschrijving voorzitter:  

 

- Vertegenwoordigen van Hellingproef binnen en buiten de partij

- Het organiseren van verschillende evenementen over actuele onderwerpen

- Voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen

- Ondersteunen van het bestuur bij de dagelijkse gang van zaken als vraagbaak en aanspreekpunt voor bestuursleden

- Actief bijdragen aan de ontwikkeling van het Jong Wetenschappelijk Bureau

- Contacten onderhouden met organen binnen en buiten de partij  

- Agenda opstellen en delen met het bestuur

 

 Functie-eisen:  

- Affiniteit met wetenschap, politiek en debat

- Netwerker en verbinder 

- Teamleider, coördinator en aanjager van het bestuur 

- Bindend figuur op het terrein van intermenselijke relaties 

- Ervaring met organisatie

- Communicatief sterk en sociaal vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)

- Initiatiefrijk

- Bereid om één dagdeel per week te besteden aan het Jong Wetenschappelijk Bureau

- Bij voorkeur een netwerk binnen GroenLinks en/of DWARS, dan wel in de wetenschap  

 

Functieomschrijving secretaris:  

- Bijhouden en beantwoorden correspondentie, beheer van het (administratieve) archief 

- Het organiseren van verschillende evenementen over actuele onderwerpen  

- Plannen en voorbereiden bestuursvergaderingen

- Opstellen notulen/actielijst bestuursvergaderingen

- Onderhouden ledenadministratie  

 

Functie-eisen:  

- Nauwkeurig  

- Affiniteit met wetenschap, politiek en debat

- Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk)

- Initiatiefrijk

- Bereid om één dagdeel per week te besteden aan het Jong Wetenschappelijk Bureau  

 

Functieomschrijving penningmeester:  

- Het organiseren van verschillende evenementen over actuele onderwerpen

- Verwerken van facturen, declaraties en vergoedingen

- Opstellen van de jaarlijkse begroting en het maken van een financieel jaarverslag

- Adviseren van de andere bestuursleden van het Jong Wetenschappelijk Bureau over de financiële mogelijkheden (Beheer van de financiën van de afdeling: inkomsten, uitgaven, vorderingen, schulden, bezittingen) 

- Bewaken begroting ten opzichte van te ondernemen activiteiten

 

Functie-eisen:  

- Nauwkeurig 

- Betrouwbaar 

- Affiniteit met wetenschap, politiek en debat
 

- Vaardig met Office Excel
 

- Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk)
 

- Bereid om één dagdeel per week te besteden aan het Jong Wetenschappelijk Bureau  

 

Functieomschrijving algemeen bestuurslid:  

- Het organiseren van verschillende evenementen over actuele onderwerpen

- Het ondersteunen van het bestuur in verschillende organisatorische taken

- Het leggen van verbinding tussen studenten, wetenschappers en het Jong Wetenschappelijk Bureau  

- Het uitbreiden van het netwerk van het Jong Wetenschappelijk Bureau  

 

Functie-eisen:  

- Initiatiefrijk 

- Organiserend vermogen 

- Sociaal en betrokken 

- Affiniteit met wetenschap, politiek en debat

- Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk)

- Initiatiefrijk

- Bereid om één dagdeel per week te besteden aan het Jong Wetenschappelijk Bureau  

 

Functieomschrijving bestuurslid PR & Communicatie:  

- Verbeteren interne en externe communicatie van het bureau

- Het organiseren van verschillende evenementen over actuele onderwerpen

- De evenementen van het Jong Wetenschappelijk Bureau en het Jong Wetenschappelijk Bureau zelf promoten

- Het bestuur van het Jong Wetenschappelijk Bureau adviseren over creatieve en aansprekende promotie  

- Het aansturen van ledenwerving  

 

Functie-eisen:  

- Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk)  

- Ervaren met het gebruik van sociale media

- Adviserend vermogen 

- Initiatiefrijk

- Affiniteit met wetenschap, politiek en debat  

- Bereid om een dagdeel per week te besteden aan het Jong Wetenschappelijk Bureau  

Het Citizen Science Project

Het Citizen Science Project van het Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks is officieel van start! Wat is het Citizen Science Project ook alweer? In het kort:

》onderzoek doen naar de economische gevolgen van corona voor jongeren
》schrijf samen met andere deelnemers voorstellen voor de programmacommissie
》leuke én inhoudelijke uitdaginging gedurende juli en augustus
》begeleiding vanuit het JongWB
》ontvang een LinkedIn aanbeveling

Het coronavirus veroorzaakt de grootste economische crisis van de afgelopen paar generaties. Het lijkt erop dat deze crisis met name jongeren hard gaat treffen, met grote onzekerheden op het gebied van werkwonenschulden, en nog veel meer. Hoogste tijd dus voor slim politiek beleid om de ergste klappen voor jongeren op te vangen.

Maar wat zijn deze goede oplossingen? Dat gaan we samen uitzoeken! We gaan onderzoek doen naar onder andere de mentale gezondheid van jongeren en de transitie van jongeren naar de arbeidsmarkt ten tijde van de coronacrisis.

Houd onze kanalen in de gaten voor de onderzoeksresultaten!

Update: Op maandagavond 21 september vanaf 19:30 uur zullen wij vertellen over onze onderzoeksresultaten op de derde masterclass van GroenLinks: de positie van jongeren. De avond zal zowel digitaal plaatsvinden als fysiek in Utrecht. Aanmelden kan hier.

Maar hoe zit het dan precies met die onderzoeksresultaten? Er zijn veel verschillende constateringen en beleidsaanbevelingen uit dit onderzoek voortgekomen. De belangrijkste conclusies zetten we hier kort op een rijtje:

Onzekerheid is nooit goed voor de mentale gezondheid, en al helemaal niet voor de huidige generatie jongeren, die een steeds toenemende prestatiedruk ervaren. De precieze oorzaken zijn onderwerp van discussie, maar verhoogde studieschuld en minder zekerheid op de arbeidsmarkt worden veel genoemd. Gelukkig is er op mbo’s, hbo’s, en universiteiten veel aandacht voor de mentale gezondheid van studenten, in zowel de nulde- als eerstelijnszorg. Een lichtpuntje van de coronacrisis is dat de drempel om te participeren in online lessen lager ligt voor depressieve studenten dan bij ‘offline’ les. Tegelijkertijd zijn er ook meer studenten met motivatie-, concentratie-, en structuur-problemen. Het is aan te raden hier een vinger aan de pols te houden, en tegelijkertijd verder te kijken dan de symptomen.

Jongeren vangen de hardste klappen op van de coronacrisis. Dit is geen toeval, maar het gevolg van structurele ontwikkelingen. Jongeren moeten vaker en meer lenen voor hun studie om toegang te krijgen tot een steeds onzekerder wordende arbeidsmarkt. Jongeren worden aangespoord om de kansen te pakken die ze krijgen, maar niet-presteren wordt in de huidige prestatiemaatschappij streng bestraft. De mentale druk ligt hoog bij deze generatie. De coronacrisis benadrukt de problemen die al jaren in de maak zijn. Het is de hoogste tijd dat alle uitdagingen waar jongeren voor staan wordt meegenomen in een holistisch beleid, en dat hen een toekomstperspectief geboden wordt in de komende verkiezingen. Gaat GroenLinks dat perspectief bieden?

Conferentie Rechtstaat & Democratie

Wist je dat, naast de rechtstaatbeginselen van een aantal EU-landen, ook onze rechtsstaat wordt bedreigd? Maar wat betekent dat precies? Ben je benieuwd? Genoeg aanleidingen om het erover te hebben met elkaar! Uit het rapport van de Commissie Rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s 2017, opgesteld door Nederlandse Orde van Advocaten, blijkt dat we inmiddels met politieke partijen te maken hebben wier voorstellen de rechtsstaat, en daarmee de democratie, schade toe kunnen brengen.
 
Wat kunnen wij hiertegen doen? GroenLinks is een partij die mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan en dus bekommeren we ons natuurlijk om dit urgente issue. Vandaar dat wij op zondag 29 november de online conferentie Rechtstaat & Democratie organiseren. Dit is een samenwerking tussen DWARS en het Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. De conferentie zal tussen 13:00 en 16:00 uur plaatsvinden.

Het doel van de middag
 
Het doel van de middag is om de Tweede Kamerfractie van GroenLinks concrete ideeën te geven. We hopen dat de middag een aantal suggesties zal opleveren omtrent bovenstaande thema’s.  We zullen ons focussen op nationale, Europese en internationale vraagstukken! Spraakmakende sprekers zullen met ons over deze onderwerpen in gesprek gaan. Wat deze bijeenkomst uniek maakt, is dat het interactief ingericht is. Niet alleen middels klassieke werkgroepen, maar ook door middel van het organiseren van pitches!

Pitches
 
Pitches? Ja, we willen drie leden van DWARS en het Jong Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks de kans geven om een pitch (van 5 minuten) te houden voor het panel: mensenrechtenexperts, GroenLinks-politici en leden van de programmacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen. De pitch kan inhoudelijk bijvoorbeeld gaan over aan de rol van Eerste Kamer of waar GroenLinks zich in gebreke stelt m.b.t. tot de rechtsstaat, of de rol van GroenLinks in de Tweede Kamerfractie m.b.t. dit thema. Panelleden en Kamerleden zullen de (politieke) haalbaarheid van DWARS leden en Jong WB leden pitch toetsen en zullen we met elkaar het onderwerp bespreken. Daarnaast wordt de middag zo ingericht dat het publiek actief betrokken wordt.

Aanmelden:
 
Geef je op voor de conferentie via jongwb@groenlinks.nl. Wil je een pitch houden? Stuur dan een korte beschrijving van je idee naar voorzitter.rd@dwars.org.
 
Gastsprekers
 
Deelsessie NL:

  1. Niels van den Berge (Tweede kamerlid van GL) Portefeuillehouder Veiligheid en Justitie

Deelsessie EU:          

  1. Judith Sargentini (voormalig raadslid en voormalig Europarlementariër)

Deelsessie internationaal:

  1. Youssef Rahman (Senior politiek adviseur/politieke zaken bij Amnesty International)

Demonstraties

Door mee te doen aan maatschappelijke protesten laten we zien dat wij ons bekommeren om actuele issues. Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij de komende tijd uiteraard niet fysiek meedoen aan demonstraties. Wel willen wij online onze solidariteit aan de geplande bijeenkomsten betuigen.

Meedoen

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de mailinglist. Lees hier de meest recente nieuwsbrief.

Lid worden van Jong WB? Klik hier

Volg ons ook op Twitter, LinkedIn en Facebook.

Activiteiten

Verslagen van onze activiteiten vind je via deze link.  

Activiteiten 2020

 

Vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronamaatregelen, kan het geplande werkbezoek in april helaas niet doorgaan. Dat betekent niet dat je de bijeenkomsten van Hellingproef hoeft te missen! Wij zijn momenteel druk bezig met het uitwerken en opzetten van online activiteiten. Wij willen de elementen van wetenschap en politiek debat in onze digitale bijeenkomsten laten terugkomen. Benieuwd naar de ontwikkelingen? Houd dan deze pagina goed in de gaten!

Verslag activiteiten 2019

- 27 februari: Politiek Diner met Kathalijne Buitenweg (verslag)
- 26 april: Techcursie naar PeelPioneers (verslag)
- 19 juli: zomerborrel
- 12 september: training problem solving bij McKinsey
- 2 oktober t/m 27 november: Masterclasses gedachtegoed GroenLinks

  • 2 oktober: Grenzen aan de groei?
  • 16 oktober: Betuttelen of bevrijden?
  • 30 oktober: Over de grens!
  • 13 november: Hokjes bouwen of bubbels breken?
  • 26 november: Burgers aan de macht! 

- 2 november: Ecomodernisme (symposium met JWBS en Route'66

Verslag activiteiten 2020

29 januari: Politiek Diner met Judith Sargentini (verslag in de nieuwsbrief)

Actuele informatie over de bijeenkomsten van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en Hellingproef vind je in de agenda

Het bestuur van Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks

Het bestuur van het Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks bestaat uit Homayoen Madad (voorzitter), Bart Kleine Deeters (penningmeester), Klaske Schep (secretaris), Anouk Geenen (PR) en Lieke Ketelaars (strategie).

De bestuurswissel met de besturen 2019 en 2020