Het Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks is onderdeel van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Wij organiseren inhoudelijke en interactieve activiteiten op het raakvlak tussen wetenschap, politiek en debat.

Politiek is tegenwoordig vaak een vluchtige, weinig inhoudelijke aangelegenheid. Een uitzondering daargelaten, wordt de Tweede Kamer bevolkt door oudere mensen die een voorspelbare act opvoeren. Tegelijkertijd zijn er in Nederland veel jonge mensen met kennis en doorvoelde idealen. Het is van belang dat deze jongeren hun interesse in het maatschappelijke niet verliezen omdat politiek te ver van hen weg staat. Idealiter schudden jongeren de politiek op met hun creatieve en innovatieve ideeën.

Wat is Jong WB?

Jong WB biedt jongeren een plek voor politieke ontplooiing. Wij brengen wetenschap, politiek en branie samen en willen een kweekvijver zijn voor jonge mensen die een groener en linkser landen willen. Als inhoudelijk debatplatform geeft Jong WB jongeren de ruimte voor het bedenken van creatieve en originele oplossingen voor politieke vraagstukken. Dit doen we in samenwerking met wetenschappers en organisaties zoals het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, DWARS, en jong wetenschappelijke bureaus van andere partijen. Als er een gedeelde basis van groene en linkse waarden is, staan we altijd open voor samenwerking.

Wat doet Jong WB?

Jong WB organiseert inhoudelijke en interactieve activiteiten op het raakvlak tussen wetenschap, politiek en debat. Denk aan politiek diners, masterclasses, paneldiscussies en symposia. Daarnaast biedt Jong WB een netwerk aan studenten en starters die geïnteresseerd zijn in groene en linkse politiek. Leden van Jong WB gaan met wetenschappers en experts met verschillende achtergronden in debat om samen een frisse blik te werpen op groene en linkse politiek. Onze evenementen zijn er om jonge mensen te inspireren, maar ook om hen een podium te geven om hun ideeën verder vorm te geven. Waar het kan, bundelen we de krachten met het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, DWARS en jong wetenschappelijke bureaus van andere partijen.

Aankondiging activiteit 2021: Een frisse kijk op het groene discours

Eindelijk mogen we 2020 achter ons laten. Wil jij meer impact maken in het nieuwe jaar? Kom naar deze online interactieve sessie waar je het gesprek aangaat met de jonge helden van de Nederlandse klimaatbewegingen. Elk delen ze hun specifieke expertise en ervaringen op het gebied van klimaatactivisme. Hoe vertalen zij de wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering in actie? Thema’s zijn onder andere inclusiviteit, politiek draagvlak creëren en persoonlijk leiderschap. Blok je agenda en hou onze website en socials in de gaten voor meer informatie.

Waar? Online
Wanneer? Woensdag 10 februari van 19:00 tot 21:00 uur
Met wie? Sarah Schneemann, bestuurslid jongerenparticipatie milieudefensie, Anne Schippers, voorzitter jongRES en Daan Welling, penningmeester van de Jonge Klimaatbeweging.

Het Citizen Science Project

Het Citizen Science Project van het Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks is officieel van start! Wat is het Citizen Science Project ook alweer? In het kort:

》onderzoek doen naar de economische gevolgen van corona voor jongeren
》schrijf samen met andere deelnemers voorstellen voor de programmacommissie
》leuke én inhoudelijke uitdaginging gedurende juli en augustus
》begeleiding vanuit het JongWB
》ontvang een LinkedIn aanbeveling

Het coronavirus veroorzaakt de grootste economische crisis van de afgelopen paar generaties. Het lijkt erop dat deze crisis met name jongeren hard gaat treffen, met grote onzekerheden op het gebied van werkwonenschulden, en nog veel meer. Hoogste tijd dus voor slim politiek beleid om de ergste klappen voor jongeren op te vangen.

Maar wat zijn deze goede oplossingen? Dat gaan we samen uitzoeken! We gaan onderzoek doen naar onder andere de mentale gezondheid van jongeren en de transitie van jongeren naar de arbeidsmarkt ten tijde van de coronacrisis..

Maar hoe zit het dan precies met die onderzoeksresultaten? Er zijn veel verschillende constateringen en beleidsaanbevelingen uit dit onderzoek voortgekomen. De belangrijkste conclusies zetten we hier kort op een rijtje:

Onzekerheid is nooit goed voor de mentale gezondheid, en al helemaal niet voor de huidige generatie jongeren, die een steeds toenemende prestatiedruk ervaren. De precieze oorzaken zijn onderwerp van discussie, maar verhoogde studieschuld en minder zekerheid op de arbeidsmarkt worden veel genoemd. Gelukkig is er op mbo’s, hbo’s, en universiteiten veel aandacht voor de mentale gezondheid van studenten, in zowel de nulde- als eerstelijnszorg. Een lichtpuntje van de coronacrisis is dat de drempel om te participeren in online lessen lager ligt voor depressieve studenten dan bij ‘offline’ les. Tegelijkertijd zijn er ook meer studenten met motivatie-, concentratie-, en structuur-problemen. Het is aan te raden hier een vinger aan de pols te houden, en tegelijkertijd verder te kijken dan de symptomen.

Jongeren vangen de hardste klappen op van de coronacrisis. Dit is geen toeval, maar het gevolg van structurele ontwikkelingen. Jongeren moeten vaker en meer lenen voor hun studie om toegang te krijgen tot een steeds onzekerder wordende arbeidsmarkt. Jongeren worden aangespoord om de kansen te pakken die ze krijgen, maar niet-presteren wordt in de huidige prestatiemaatschappij streng bestraft. De mentale druk ligt hoog bij deze generatie. De coronacrisis benadrukt de problemen die al jaren in de maak zijn. Het is de hoogste tijd dat alle uitdagingen waar jongeren voor staan wordt meegenomen in een holistisch beleid, en dat hen een toekomstperspectief geboden wordt in de komende verkiezingen. Gaat GroenLinks dat perspectief bieden?

Demonstraties

Door mee te doen aan maatschappelijke protesten laten we zien dat wij ons bekommeren om actuele issues. Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij de komende tijd uiteraard niet fysiek meedoen aan demonstraties. Wel willen wij online onze solidariteit aan de geplande bijeenkomsten betuigen.

Meedoen

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de mailinglist. Lees hier de meest recente nieuwsbrief.

Lid worden van Jong WB? Klik hier

Volg ons ook op Twitter, LinkedIn en Facebook.

Verslag activiteiten 2020

Vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronamaatregelen, kan het geplande werkbezoek in april helaas niet doorgaan. Dat betekent niet dat je de bijeenkomsten van het Jong Wetenschappelijk Bureau hoeft te missen! Wij zijn momenteel druk bezig met het uitwerken en opzetten van online activiteiten. Wij willen de elementen van wetenschap en politiek debat in onze digitale bijeenkomsten laten terugkomen. Benieuwd naar de ontwikkelingen? Houd dan deze pagina goed in de gaten!

29 januari: Politiek Diner met Judith Sargentini (verslag in de nieuwsbrief)

- Citizen Science Project - zie hierboven

- Conferentie Rechtsstaat & Democratie

Verslag activiteiten 2019

- 27 februari: Politiek Diner met Kathalijne Buitenweg (verslag)
- 26 april: Techcursie naar PeelPioneers (verslag)
- 19 juli: zomerborrel
- 12 september: training problem solving bij McKinsey
- 2 oktober t/m 27 november: Masterclasses gedachtegoed GroenLinks

  • 2 oktober: Grenzen aan de groei?
  • 16 oktober: Betuttelen of bevrijden?
  • 30 oktober: Over de grens!
  • 13 november: Hokjes bouwen of bubbels breken?
  • 26 november: Burgers aan de macht! 

- 2 november: Ecomodernisme (symposium met JWBS en Route'66

Actuele informatie over de bijeenkomsten van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en Jong Wetenschappelijk Bureau vind je in de agenda

Het bestuur van Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks

Het bestuur van het Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks bestaat uit Homayoen Madad (voorzitter), Bart Kleine Deeters (penningmeester), Klaske Schep (secretaris), Anouk Geenen (PR) en Lieke Ketelaars (strategie).

De bestuurswissel met de besturen 2019 en 2020