Hellingproef is het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks en is onderdeel van Bureau de Helling. Wij organiseren inhoudelijke en interactieve activiteiten op het raakvlak tussen wetenschap, politiek en debat.

Politiek is tegenwoordig vaak een vluchtige, weinig inhoudelijke aangelegenheid. Een uitzondering daargelaten, wordt de Tweede Kamer bevolkt door oudere mensen die een voorspelbare act opvoeren. Tegelijkertijd zijn er in Nederland veel jonge mensen met kennis en doorvoelde idealen. Het is van belang dat deze jongeren hun interesse in het maatschappelijke niet verliezen omdat politiek te ver van hen weg staat. Idealiter schudden jongeren de politiek op met hun creatieve en innovatieve ideeën.

Wat is Hellingproef?

Hellingproef biedt jongeren een plek voor politieke ontplooiing. Wij brengen wetenschap, politiek en branie samen en willen een kweekvijver zijn voor jonge mensen die een groener en linkser landen willen. Als inhoudelijk debatplatform geeft Hellingproef jongeren de ruimte voor het bedenken van creatieve en originele oplossingen voor politieke vraagstukken. Dit doen we in samenwerking met wetenschappers en organisaties zoals de Helling (waarvan we de jongerentak zijn), DWARS, en jong wetenschappelijke bureaus van andere partijen. Als er een gedeelde basis van groene en linkse waarden is, staan we altijd open voor samenwerking.

Wat doet Hellingproef?

Hellingproef organiseert inhoudelijke en interactieve activiteiten op het raakvlak tussen wetenschap, politiek en debat. Denk aan politiek diners, masterclasses, paneldiscussies en symposia. Daarnaast biedt Hellingproef een netwerk aan studenten en starters die geïnteresseerd zijn in groene en linkse politiek. Leden van Hellingproef gaan met wetenschappers en experts met verschillende achtergronden in debat om samen een frisse blik te werpen op groene en linkse politiek. Onze evenementen zijn er om jonge mensen te inspireren, maar ook om hen een podium te geven om hun ideeën verder vorm te geven. Waar het kan, bundelen we de krachten met bureau De Helling, DWARS en jong wetenschappelijke bureaus van andere partijen.

Oproep: progressieve technologiepolitiek

Hellingproef richt zich in 2019 op het formuleren van een progressieve technologieagenda. Meer weten en meedenken? Lees hier meer over het thema van dit jaar.

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de mailinglist via deze link

Lid worden van Hellingproef? Klik hier

Volg ons ook op Twitter, LinkedIn en Facebook.

Meest recente nieuwsbrief

Lees de meest recente nieuwsbrief via deze link.

Verslagen

Verslagen van onze activiteiten vind je via deze link.  

Activiteiten 2019

- 27 februari: politiek diner met Kathalijne Buitenweg (verslag)
- 26 april: Techcursie naar PeelPioneers (verslag)
- 19 juli: zomerborrel
- 12 september: training problem solving bij McKinsey
- 2 oktober t/m 27 november: Masterclasses gedachtegoed GroenLinks

  • 2 oktober: Grenzen aan de groei
  • 16 oktober: Betuttelen of bevrijden?
  • 30 oktober: Over de grens
  • 13 november: Hokjes bouwen of bubbels breken?
  • 27 november: Burgers aan de macht! 

- 2 november: symposium met JWBS en Route'66

In voorbereiding zijn de volgende evenementen:
- thema-avond over China
- masterclass technologie in de zorg

Actuele informatie over de bijeenkomsten van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en Hellingproef vind je in de agenda

Overzicht activiteiten 2018 

- 24 januari: politiek diner met Kees Vendrik
- 29 maart: (A)sociale huur: ongelijkheid op de woningmarkt tegengaan
- 21 april: masterclass Groen verdeelt: burgers i.s.m. Jong WBS 
- 19 mei: masterclass Groen verdeelt: bedrijven i.s.m. Jong WBS 
- 2 juni: masterclass Groen verdeelt: landen i.s.m. Jong WBS 
29 juni: zomerborrel 
- 15 september Next Tech - symposium over technologie en blinde vlekken (met JongWBS en Route'66)
- 28 november: onderwijsongelijkheid

Het bestuur van Hellingproef

Het bestuur van Hellingproef bestaat uit Annemarie Rullens (voorzitter), Laura Vetter (penningmeester), Evelyne van der Neut (secretaris), Anne Slabbekoorn, Charlotte Gaasterland en Tijs Sikma.

V.l.n.r.: Annemarie, Anne, Tijs, Laura, Charlotte, Evelyne.