Bakfietsen en Rolluiken

De electorale geografie van Nederland

Wordt het straatbeeld gedomineerd door bakfietsen, ja-neestickers op brievenbussen en gevelplanten aan negentiende-eeuwse woningen? grote kans dat GroenLinks hier de grootste partij is. Zie je veel rolluiken, protserige witte hekwerken, bordjes met 'hier waak ik', opgepimpte VW-golfjes en, als je naar binnen kijken, SBS6 op de buis? Dan is de kans groot dat de PVV hier goed scoort.

In het najaar van 2011 publiceert Bureau de Helling een studie van Josse de Voogd naar de electorale geografie van Nederland. Hierin is aandacht voor de politieke tweedeling tussen progressiviteit en behoudzucht, die sterk geografisch zichtbaar is geworden. Tegenover de 'hippe' multiculturele, hervormingsgezinde binnensteden, waar het straatbeeld wordt gedomineerd door bakfietsen en ja/nee stickers, staan de rancuneuze overloopgebieden en randen van het land, waar men zich terugtrekt achter een rolluik en via de tv kennis neemt van een snel veranderende wereld. Het is een tegenstelling die veel te maken heeft met 'lifestyle', maar ook met zaken als groei versus krimp en politieke cultuur. Verder komen er interessante patronen in beeld, zoals de 'Green belt', een zone met veel GroenLinks-stemmers van Alkmaar naar Nijmegen, die bij Veenendaal de 'Bible-Belt' kruist.

De publicatie gaat in op landelijke patronen, maar vooral ook op verhoudingen binnen de steden, een nog vrij onontgonnen onderzoeksterrein. De uitslagen van de Europese, lokale en landelijke verkiezingen worden ruimtelijk geanalyseerd, met uitvoerig kaartenmateriaal. De Voogd spreekt zijn steun uit voor het GroenLinkse ideaal van de compacte stad, waarin verschillende sociale groepen elkaar kunnen blijven tegenkomen en waarmee de bouw van nieuwe buitenwijken vol proteststemmers wordt voorkomen.

Jaar: 

2011

Pagina's: 

79

Prijs: 

10 euro

ISBN: 

987-90-72288-51-6