Home ยป Tijdschrift

Tijdschrift de Helling is de kwartaaluitgave van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De Helling draagt bij aan verdieping en politieke visievorming binnen GroenLinks. Het tijdschrift geeft een podium aan uiteenlopende en grensverleggende standpunten en denkrichtingen over onderwerpen die nu of in de nabije toekomst van belang zijn voor de partij. De Helling biedt ruimte aan vraagstukken waar het wetenschappelijk bureau aan werkt, maar behandelt ook andere onderwerpen.

Het blad verschijnt vier keer per jaar: in maart, juni, september en december.